از خود راضی!

امروز صبح، اخبار رادیو به نقل از یکی از مسئولان میگفت که دانشمندان ایرانی سنشان به زیر 25 سال رسیده است. این خبر، مرا برد به 28 سال پیش! 5 ساله بودم که یک روز با یک لیوان شکستنی بازی میکردم. در دهانه آن، ((ها)) می کردم و صداهای هیولا در می آوردم. بعد یک مرتبه، در همان لحظه فکری به خاطرم رسید! کمی با خودم تحلیل کردم و بعد رفتم پدرومادر را خبر کردم! آنهم با خوشحالی! گفتم یک کشفی کردم! اگر من توی این لیوان ((ها)) کنم وقتی سرماخورده باشم و یکی دیگر، از آن لیوان بخورد، قطعاً دچار سرماخوردگی میشود!

با هیجان زیاد، این کشف عجیب و جدیدم را گفتم و خیلی اصرار کردم که به اسم خودم بفرستند یکی از مجلات و روزنامه ها که چاپ بشود به عنوان یک دانشمند! پدر و مادرم نگاهی به هم کردند و خنده معنی داری تحویلم دادند و گفتند به به چه عالی!. سرخوش از اینکه این کشفم در روزنامه منتشر میشود به بازی مشغول شدم. بعد هم دیگر قضیه کلاً یادم رفت. به این ترتیب، داستان دانشمند و مکتشف شدن ما به آخر خط خود رسید ولی زمانه ما را به سمت علمی دیگر سوق داد و شدیم عالم اطلاعات!

/ 0 نظر / 67 بازدید