دقیق باشیم یا لطیف؟

چند وقت پیش با یک عزیز بزرگوار بر سر یک موضوع کوچک و کم اهمیت بحث می کردیم. البته هیچ یک از موضع خود کوتاه نیامدیم. نتیجه بحث این بود که اگر شما کتابداری خوانده اید ما هم کامپیوتر خوانده ایم و بهتر میدانیم! فکر کردیم که تفاوت دیدگاه کسانی علوم دقیقه خوانده اند مثل ریاضیات، کامپیوتر و غیره و کسانی که علوم لطیفه خوانده اند مثل علوم انسانی، در نگرش آنها به هویت و ماهیت انسان است. اینکه ما کتابدارها کلیت انسان، پیچیدگی او، و نیازهای اطلاعاتی او را می شناسیم.

از روح و هویت انسان به ابزارها می رسیم. ولی اکثر علوم دقیقه ایها دارای دیدگاه ابزاری اند و شاید کمتر به انسان به عنوان یک موجود دارای نیازهای مختلف می نگرند. شاید خیلی از ما کتابدارها دانش فنی فناورانه نداشته باشیم ولی حداقل این است موجودی را که با آن سروکار داریم می شناسیم و به خاطر اوست که کلیه خدمات کتابخانه را انجام می دهیم. با تمام احترامی که برای علوم دقیقه قائلیم به هرحال این تفاوت ما با آن علوم است. شاید نتوانیم با فرمولها کار کنیم، محصولی را درست کنیم یا چیزی را اختراع نماییم اما نگاه جامعه شناسانه و انسان شناسانه به مشتریان خود داریم.

/ 0 نظر / 93 بازدید