یک تمام شدن برای یک آغاز

تمام می شود به سرعت. سال 92 را می گویم.چیزی از عمرش باقی نمانده. الان که در کتابخانه نشسته ام سکوت عجیبی حاکم است و جز صدای گنجشکها که از بارش باران و آمدن بهار سرخوشند و مستانه میخوانند و کتابدار کتابخانه مان که در حال مکالمه تلفنی است صدایی به گوش نمیرسد. کتابها را نگاه میکنم. پایان نامه ها و مجلات. میزها و صندلیها. یکی دو تا بیسکوییت نیمخورده جامانده اند. یادم می آید که سربالایی دانشگاه را که بالا آمدم حسابی ضعف کردم و بد نیست در این هوای سرد، یک چای بنوشم! کتابها انگار گرفته است دلشان. نمیخواهند کتابخانه 15 روز تعطیل شود. میگویند پس ما چه؟ چه کسی حال ما را می پرسد در این روزهای بهار؟ 

کلید اتاقم را منزل جا گذاشته ام و مجبورم هی از یکی بزرگواران خدمات، بخواهم در اتاقم را باز کنند. برای همین قید لب تاب را زدم و آمدم کتابخانه! امروز باید زودتر بروم چون خیابان ها شلوغ می شوند و مثل هفته سه ساعت در اتوبان صدر گیر می کنم و از شدت حرص، معده ام درد میگیرد! با خود فکر میکنم دیگر کاری نمانده؟ همه کارهای امسال تمام شد؟ آخرین مقاله را دیروز برای یکی از مجلات فرستادم، که البته احتمال میدهم رد شود مگر خلافش به اثبات برسد! باور نمیکنید که امسال حدود 14 مقاله ردی داشتم! البته برخی از آنها فی الفور و بعد از چند ثانیه خبرش به ایمیلم رسید که شرحش را قبلاً هم دادم. 4 تا هم در دست داوری! البته مدتهای مدیدی است که در دست داوری اند و نمیدانم داوران خوش قول، چه میکنند؟ به هرحال، یاد گرفتیم پوست کلفت باشیم. باز کارهایم را مرور میکنم. چیزی برای امسال از قلم نیفتاده؟جز بدهی ها به خدا، و کمی کار منزل، کار دیگری نیست..البته نمیدانم. ذهنم بیشتر یاری نمیکند. آهان! خاطرم رسید! امروز کتابداران فردا وارد دوازدهمین سال تولدش میشود. یعنی یازده سال از میلادش گذشت. عمری هست برای خودش! به اندازه یک کودکی که اول یا دوم راهنمایی باشد! به هرحال، تولدش مبارک! یاد هری پاتر افتادم که در یکی از کتابهایش به خودش تولدش را تبریک میگفت. حالا ما هم تولد وبلاگمان را به خودمان تبریک میگوییم! اگر عمری باقی باشد باز هم می نویسیم. حداقل تا وقتی چیزی جایگزین وبلاگ نشده. سال نو هم بر همه شما مبارک. سلامت و سعادت و طراوت و برکت برای همه شما کتابداران ایران زمین آرزومندم.

/ 0 نظر / 79 بازدید