کتابدارانه ها

داستان موتورهاي كاوش: از گذشته تا هنوز<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بي ترديد اگر موتورهاي كاوش وجود نداشتند بسياري از كاربران در آشفته بازار وب سرگردان بودند. از نيمه دهه 1990 به اين طرف كه موتورهاي كاوش شروع به رشد و نمو كردند رقابتي سخت بين آنها براي جذب كاربران در گرفت. بسياري از محققان پس از اينكه كمي گرد و غبار ناشي از اين جنگ مجازي فرو نشست به صرافت افتادند كه آيا اين ابزارهاي جديد كارآمد هستند يا خير؟ به اين ترتيب تحقيقات زيادي روي موتورهاي كاوش از جنبه هاي مختلف مثل قدرت بازيابي، ربط، رتبه بندي وب سايتها و .... صورت گرفت. اما... در تازه ترين شماره نشريه Ariadne كه يك مجله الكترونيكي رايگان معتبر در حيطه كتابداري و اطلاع رساني است يك يادداشت از برادلي به چشم مي خورد كه موتورهاي كاوش را از بدو تولد تا آينده شان مورد بررسي قرار داده است. بخشهايي از كار وي را مرور مي كنيم.

برادلي، كار خود را با مراجعه به آرشيو اينترنتي Archive.org و مشاهده نسخه هاي اوليه موتورهاي كاوش مشهور نظير گوگل، ياهو، آلتاويستا اغاز كرده است. نسخه هاي اوليه اين ابزارها از نظر گرافيكي و كارايي براي جذب كاربران بسيار ضعيف عمل مي كردند و حيطه عمل آنها براي كاوش هم بسيار اندك بود و حق انتخاب كمتري را به كاربران خود مي دادند. بسياري از موتورهاي كاوش فقط به عنوان يك تجربه پيدا شدند و چندان جدي نبودند اما چون از سوي كاربران مورد استقبال قرار گرفتند رويه شان عوض شد و سعي در بهبود در كارايي خود نمودند مثل آلتاويستا. از ميانه سال 1997 شاهد پيدايش موتورهاي كاوش جديدتر و به وجود آمدن رقابت سنگين بين آنها هستيم. مثلا نورثرن لايت يك پيشگام در عرصه خوشه بندي موضوعات بود. در گير و دار واژه پرتال يا درگاه خودنمايي كرد و طراحان موتورهاي كاوش دريافتند كه بايد حيطه فعاليت خود را بيشتر توسعه بدهند. ياهو، اكسايت، لايكوز، و اينفوسيك خدمات گوناگوني را براي كاربران خود فراهم نمودند.

ادامه دارد....

غربت خانگي

شنيده ها گفتند كه بالاخره رئيس غيركتابدار كتابخانه.... هم عوض شد. اما اين ظاهرا خوشحالي چندان دوام نياورد. زيرا باز هم يك غيركتابدار از رشته همان رئيس قبلي بر صندلي رياست كتابخانه جلوس نمود! اين طور كه شنيده ها گفتند اين قضيه در اولين گردهمايي انجمن كتابداران .... روي داده. البته غير از تعويض اين رئيس، بحثهاي جالبي بين كتابداران، اساتيد و دانشجويان كتابداري اتفاق افتاده است كه  .... به هرحال. بازهم كتابداران آن كتابخانه دچار غربت خانگي شدند. البته... شايد دليل آن همان سكوتي باشد كه سردبير خبرنامه انجمن به آن اشاره كرده. اگر سكوت را دوست دارند ديگر خود دانند از حيطه گفتار و نيز اختيارات ما برون باشد.

ديگر حقيقت دارد

اين بار ديگر واقعا دانشگاه شيراز نتايج را اعلام کرد. البته آزمون بسندگی زبان را. ظاهرا در نتايج تغييری ايجاد نشده. همان قبلی. با اين حال برای اطمينان بيشتر خودتان فايلش را نگاه کنيد. بازهم برويد توی بخش آگهی ها- مديريت تحصيلات تکميلی. http://shirazu.ac.ir

/ 0 نظر / 72 بازدید