کم شده ايم...

 معنای عکس چيست؟تلخی و ناکامی. خستگی چندين ساله بردوش کتابدار. نابودی ميراث مکتوب بشريت. ضربه هولناک به تمدن.تکان نخوردن آب از آب.  بازهم شرمساری و ..برای ما؟ نه. ولی تاوانش را ما ميدهيم. ما کتابدارها.عکس به نقل از وبلاگ کتابدار ديجيتال

مدعی گرنکند فهم سخن...

می گويند که چندی پيش يک هيئت بازرس به کتابخانه ... آمده بود و از رئيس کتابخانه درباره نحوه خرج بودجه و مواردی که خريداری شده می پرسيده که مثلا بودجه شما صرف چه چيزهايی شده و ازاين جور سئوالات. از همه موارد گذشت و پرسيد تا رسيد به خريد پايگاههای اطلاعاتی. وی اصلا درک نمی کرد که پايگاه اطلاعاتی چيست وبه چه کار می آيد. اصلا قانع نمی شد که اين طور نيست که بتوان از هر مغازه ای پايگاه اطلاعاتی خريد و آورد کتابخانه. مرتبا تکرار می کرد که اين هزينه ها توجيه پذير نيست. فاکتور خريدهايتان را نشان بدهيد..توخود حديث مفصل بخوان. البته همانطور که گفتيم اين قضيه هم جزو شنيده هاست واز ما نشنيده بگيريد.

دسترسی به امرالد

دوستانی که به ابسکو و ساينس دايرکت دسترسی ندارند ميتوانند فعلا به طور موقت از پايگاه امرالد استفاده کنند که با کمال سخاوت امکان دسترسی رايگان به مقالات خودرا فراهم کرده است. تا پشيمان نشده مقالات مورد نياز خودرا از آن بگيريد.باسپاس ازآقای نوروزی

قدر زر زرگر شناسد...

هنوز يک روز هم از بازشدن اتفاقی امرالد نگذشته است که بالاخره مسئولانش فهميدند وسيستم را بستند. به نظر نمی رسيد که امرالديها اينقدر سخاوتمند باشند. گويا از دستشان در رفته بود. به هرحال در اين مدت کم هم خيلی از کتابدارها و غيرکتابدارها از اين پايگاه استفاده کردند. چه می شود کرد؟ اطلاعات کالاست و به راحتی به ما نمی دهند...

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

بالاخره دفاع آقای دانش هم برگزار شد. ايشان درمورد نقش کتابداران سيستمها در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای ايران تحقيق کرده بودند. دفاع ايشان در ۳۵ دقيقه صورت گرفت. وی در رساله خود به اين نتيجه رسيده بود که هيچ يک از مديران کتابخانه های مرکزی با اين شغل آشنا نبودند وهيچ يک هم درکتابخانه های خود چنين پستی را نداشتند. رساله ايشان با نمره عالی پذيرفته شد. چکيده رساله ايشان در وبلاگ چکيده پايان نامه ها منعکس خواهد شد.

يک مشکل فنی در مورد فهرست نويسی

حتما همگی کتاب آقای نورا.. مرادی درمورد فهرست نويسی مواد آرشيوی را خوانده ايد(فصل دوم). در اين بخش به تفصيل درمورد خدمات فنی موارد آرشيوی و فهرست نويسی و رده بندی اين منابع توضيح داده شده است. زحمت زيادی برای نگارش اين کتاب از سوی آقای مرادی کشيده شده و اين کار قابل تقدير است. در مورد ذکر قواعد فهرست نويسی مواد آرشيوی ايشان جای هيچ بحثی را نگذاشته اند و به خوبی مطلب را بيان کرده اند. اما نکته ای نگران کننده اين است که اولا مثالهای کتاب کم هستند و نياز به مثالهای بيشتر برای درک مساله فهرست نويسی مواد آرشيوی هست. به خصوص درمورد برنامه های تلويزيونی. اگر در انتهای فصل تمرينهايی هم ارائه ميشد که دانشجويان با استفاده از آنها بتوانند به صورت عملی کار کنند و در فهرست نويسی اين منابع تبحر به دست آورند. اما نکته ای ديگر وجود برخی اشتباهات در مثالهاست که ميتواند دانشجويان را به شک بيندازد که کدام نمونه واقعا صحيح است. اين نکته به خصوص در مورد نقطه گذاريها صادق است که برخی موارد اشتباهاتی در مثالها به چشم می خورد(که  البته ميتواند چاپی باشد) مثلا در صفحه ۶۳ ذکر شده است: جهان در انقلاب{نوار}/.ـتهران: سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران. ۱۷/۱/۱۳۶۸.که به نظر می رسد بعداز (نوار) آوردن /ضرورتی ندارد و ساير موارد. به نظر می رسد که يک ويرايش کوچک در اين مورد ميتواند مشکلات به وجود آمده را برطرف سازد. غير ازاين مساله برخی موارد هستند که بايد به آنها هم توجه شود و برای آنها مثالهايی در نظر گرفته شود. مثل مسابقات ورزشی. مسابقات علمی که به صورت مستمر پخش می شوند. مثلا برای فهرست نويسی يک مسابقه فوتبال داخلی يا خارجی چه بايد کرد؟ آيا از عناوين قرار دادی بايد استفاده کرد؟ اينها مسائلی هستند که بايد شفاف شوند و متخصصان فهرست نويسی به آنها پاسخ دهند.

/ 0 نظر / 91 بازدید