دو دفاع در چهار ساعت

امروز دوجلسه دفاع از رساله برگزار شد. ساعت هشت و سی دقيقه خانم کرمانی از رساله خود دفاع کردند و ساعت ده و سی دقيقه نيز آقای گلچوبی به دفاع از رساله خويش پرداخت. به دليل تداخل با تعطيلات و پايان کلاسها دفاع هر دونفر عده ای بسيار قليلی حضور داشتند. پايان نامه های خانم کرمانی و آقای گلچوبی هر دو درجه عالی و نمره ۵/۱۸ گرفتند. چکيده رساله خانم کرمانی در وبلاگ چکيده پايان نامه ها آمده و چکيده پايان نامه آقای گلچوبی نيز به زودی منعکس می شود. برای ايندوآرزوی توفيق داريم.

صادرات غير نفتی: کتاب

سازمان ملل متحد ، کشورهاي انگليس ، امريکا ، آلمان و اسپانيا را به عنوان 4 کشور نخست صادرات کتاب جهان معرفي کرد. در آماري که سازمان ملل از صادرات کتاب جهان منتشر کرده است ، کشور اسپانيا از سال 1999 با افزايش ميزان صادرات از فرانسه پيشي گرفته و فرانسه را به مقام پنجم صادرات کتاب جهان رانده است. بزرگترين واردکننده کتاب از اسپانيا هم مکزيک اعلام شده است. درباره وضعيت صادرات کتاب در ايران هم گفته شده که:  رغبت نداشتن ناشران ايراني و ترس از بازار يک طرفه نشر بين الملل ، باعث شده است ميزان مبادله کتاب ايران در منطقه خاورميانه به حضور چند ناشر خصوصي خلاصه شود که با سرمايه هاي شخصي خطر را به جان مي خرند و به بازار معامله کتاب جهان پاي مي گذارند. جام جم

خلاصه ای از يک رساله

خانم کرمانی درباره مقايسه دستنامه قواعد فهرست نويسی با کتاب قواعد فهرست نويسی انگلو-امريکن پژوهشی را صورت داده بودند. خلاصه ای از کار ايشان را منعکس می کنيم.. نتايج حاصل از پژوهش وی نشان داد که ۲۵/۷۳ درصد از فصل -۷/۷۷ درصد از فصل  و  درصد از فصل ۱۲ دستنامه با انگلوامريکن تفاوتهای ظاهری و محتوايی دارد. اين تفاوتها ناشی از:

مفصل يا خلاصه بودن قواعد انگلوامريکن-جابجايی شماره های قواعد انگلوامريکن -تفسير نادرست ازقواعد انگلوامريکن-تعديل سه قاعده برای سازگاری با ويژگيهای زبان و فرهنگ فارسی-تعديل پنج قاعهده که بر مبنای نيازهای کتابشناختی ايران صورت گرفته است. بنابراين تنها سه قاعده مربوط به ويژگيهای فرهنگ و زبان فارسی و پنج قاعده مربوط به نيازهای کتابشناختی ايران بود. همچنين نشان داده شد که دستنامه آنگونه که ادعا می کند سازگاری کافی با قواعد بين المللی نداشته و ازکارايی لازم برای فهرست نويسی کتب فارسی برخوردار نيست. پژوهشگر پيشنهاد می کند به جای استفاده از دستنامه ترجمه انگلوامريکن همراه با اضافات لازم برای سازگاری با شرايط ايران استفاده شود و موارد اضافه شده با نشانه ای خاص که در مقدمه اين مجموعه قواعد پيشنهادی آمده نشان داده شود. ضروری به نظر می رسد که کميته ملی فهرست نويسی برای اخذ تصميم درباره انطباقهايی که در آينده برای سازگاری با شرايط ايران بر روی قواعد انگلوامريکن بايد صورت گيرد تشکيل شود.

 

كاربرد كامپيوتر و تغيير فرهنگ مطالعه

كامپيوتر و اينترنت چگونگي خواندن و رفتار مردم را دچار تغيير و دگرگونى كرده است. مهم ترين تغييرى كه ايجاد شده اين است كه مردم به خواندن نوشته ها روى مانيتور كامپيوتر عادت كرده و مهم ترين ويژگى آن هايپرلينك (hyperlink) است كه معنى آن اين است: اگر اطلاعات بيشترى مى خواهيد روى آن كلمه (هايپرلينك) كليك كنيد تا به صفحه جديدى برويد و اطلاعات كامل آن را بخوانيد. به عبارت ديگر امكان ندارد كتابى چاپ شود كه در آن تمامى اين اطلاعات دم دست خواننده باشد اما در كامپيوتر و اينترنت مى توان تمام اظهار نظر هايى كه تاكنون در مورد هملت شده است را يك جا داشت. با سپاس از خانم مرادی
يک کتابشناسی از پايان نامه الکترونيکی
اين کتابشناسی مقالات منتخب انگيسی زبان-مقالات همايشها و ساير منابع چاپی و الکترونيکی را که به درک مفهوم رساله های الکترونيکی کمک می کنند و سودمند هستند ارائه می نمايد. تاکيد آن بر آثار رسمی و چاپی است. تا جايی که ممکن است به آنها لينک داده شده و از طريق اينترنت به صورت رايگان در دسترس هستند. اينجا را کليک کنيد.
LISWiki
ليسويکی يک دايره المعارف است که مربوط به فعاليتهای جامعه کتابداری و اهالی کتاب است و مقالاتی را دراين ارتباط منعکس می نمايد. وبلاگها-دسترسی رايگان و بيشتر مطالب مربوط به علوم کتابداری و اطلاع رسانی در آن می توان يافت. LISWiki را کليک کنيد. البته اين بخش با ويکی پديا نيز در ارتباط است.
 
 
/ 0 نظر / 89 بازدید