تلویزیون پویا

نزدیک به سه سال است که تلویزیون منزل ما فقط شبکه پویا را دارد! مثل وقتی بچه بودیم تلویزیون فقط شبکه یک و دو را داشت! البته ما آنقدر گرفتاریم و سرمان شلوغ است که نه وقت و نه حوصله دیدن تلویزیون را داریم. گاهی بعضی دوستان درباره فلان سریال یا فلان برنامه می گویند و با تعجب نگاهشان می کنیم انگار از دنیایی دیگر آمدند! کارهای انبوه روابط عمومی، خواندن مقالات برای داوری مجلات، کارهای گروه، مقالات خودم، رتق و فتق برخی امور خانه و الخ....وقتی را برای تماشای تلویزیون نمی گذارد. ترجیح میدهم در وقت آزاد یا کتاب بخوانم یا روزنامه ورق بزنم. بگذریم. خلاصه اینکه به خاطر ملیکا کوچولوی ما تلویزیون همیشه روی شبکه پویاست. خوبی این شبکه این بود که راس ساعت ده شب با یک برنامه لالاییی زیبا ملیکا را به دنیای خواب می فرستاد و در این مدت شش ماه، خوابش تنظیم شده بود. ولی الان مدتی است که این شبکه تا 12 شب برنامه دارد. وقتی امروز جویا شدیم که چرا اینطور است پاسخ دادند چون مدرسه بچه ها تمام شده ما تا آخر تابستان ساعت برنامه ها را تغییر دادیم!

با خود گفتم که اینجاست که باید از متخصصان ادبیات کودک کمک می گرفتند هم برای ارائه برنامه های مناسب سنین مختلف بچه ها و هم اینکه به هرحال این متخصصان روحیه بچه ها را بیشتر و بهتر می شناسند. بعد هم اینکه چه معنی دارد یک بچه تا 12 شب بیدار باشد؟! در تمام دوران کودکی هرگز یادم نیست ساعت ده شب به بعد را بیدار بوده باشم. همیشه ساعت هشت و نیم شب شام می خوردیم، ساعت نه و نیم می خوابیدیم. ساعت پنج و نیم صبح بیدار بودیم. همیشه هم به همه کارهایمان می رسیدیم. وقت شناسی، منظم بودن و توجه به اصول در کارها و برنامه منسجم داشتن را باید از بچگی به این موجودات پاک آموخت. مخصوصاً رسانه ای که بیشترین مخاطب را دارد باید بیشتر این پروتوکلها را رعایت کند.

/ 0 نظر / 115 بازدید