كتابخانه هاي عمومي دبي

exportImage.asp?s=cano&i=10978112&w=131&h=94
مجموعه كتابخانه هاي عمومي موجود در دبي، يك سايت اينترنتي را راه اندازي كرده اند. نحوه استفاده به اين ترتيب است كه اعضاي كتابخانه هاي عمومي اين شهر، داراي يك كد و كلمه عبور مي شوند كه به هنگامي كه به كتابخانه دسترسي ندارند، بتوانند از منابع كتابخانه، ازطريق اينترنت استفاده كنند. االبته افراد غيرعضو هم مي توانند ازاين سايت سود ببرند.مكانات جستجوي كلي،پيشرفته،سريع و نيز تعدادي لينك هم دراين سايت وجود دارد.اطلاعات كتابشناختي،شماره رده بندي و تعداد نسخه كتابها، جزئياتي هستند كه در هنگام تورق سايت مي توان آنها را به دست آورد. زبان اين سايت، عربي- انگليسي است.اين سايت كه به اين نشاني است: http://www.dpl.dm.gov.ae/ براي تمام اقشار از مردم عادي تا اساتيد دانشگاهي قابل استفاده است. البته لازم به ذكر است كه شهرداري دبي نقش عمده اي را دراين ميان ايفا كرده است.
اشاره: راستي يك چيزي را فهميديم كه كتابخانه به عربي مي شود: مكتبه! ولي كتابدار را نمي دانيم چي مي شود.شايد بشود،كاتب.به هرحال اگر عربي تان خوب است، مي توانيد ازبخش عربي اين سايت سود ببريد. مكتبات دبي العامه، عنوان عربي اين مطلب است!

/ 0 نظر / 97 بازدید