ما اجنبي ز قاعده كار عالميم

ازآغاز اين هفته، نمايشگاه كتابهاي تخصصي لاتين در كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شده است. دراين نمايشگاه، كتابهاي لاتين و جديد دررشته هاي پزشكي، مهندسي، روانشناسي، حسابداري، زبان، كامپيوتر و… به معرض نمايش و فروش گذاشته شده ، البته با دلار 220تومان. پس ازاندكي بررسي كتابها، حريصانه به دنبال كتابهاي رشته خودمان گشتيم. ولي هيچ اثري نبود. ازمسئول محترم نمايشگاه سؤال كرديم كه پس كتابهاي رشته كتابداري و اطلاع رساني كجاست؟ ايشان با لبخند موناليزا وار، به ما نگريستند و گفتند: توي حيطه كارمانيست. اگر مي خواهيد سفارش بدهيد تا ببينيم چي مي شود. بعد هم يك كاغذي به ما دادند كه آدرس فروشگاهشان بود. به همين راحتي! دور نام رشته ما را قلم گرفتند و رفت پي كارش! آب هم ازآب تكان نخورد.

/ 0 نظر / 104 بازدید