کتابخانه الکترونيکی در رزنت و ...

بيش ازشانزده هزارعنوان کتاب الکترونيکی دربخش کتابخانه الکترونيکی رزنت وجود دارد که ميتوانيد ازآنها سود ببريد.
آدرس آن چنين است:http://www.rose-net.com/ebrary
با تشکرازآقای علی مرادمند.
-دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی یکی ازدانشگاههای معتبر کشورقصد دارند که یکجا عضو انجمن کتابداران ایران بشوند. به این عزیزان تبریک میگوییم.
- طی آخرين خبرها دبيرکل هيات امنای کتابخانه های عمومی کشورگفت: کتابخانه های عمومی ايران غيردولتی ميشوند و هدف آنها خدمت رسانی است و نه کسب درآمد.البته منظور خصوصی شدن این کتابخانه ها نیست... به نقل ازآفتاب یزد
نکته: فرق غيردولتی با خصوصی چيست و غيره.

/ 0 نظر / 84 بازدید