وب ديويي(WebDewey)

همانطور كه وعده كرده بوديم،اين بار درباره وب ديويي بحث كوچكي مي كنيم.ازروز15ژوئن سال 2003، يعني هفته آينده، ويرايش 22 دي دي سي، برروي پايگاه اطلاعاتي اختصاصي اش قابل دسترسي خواهد بود.نشر الكترونيكي و نسخه چاپي آن، داراي جداول مشهورخاص و هميشگي خواهد بود ولي شماره هاي ساخته شده و مدخلهاي نمايه، دروب ديويي بيشتر است و منتخبي از سرعنوانهاي موضوعي پزشكي و نيز كتابخانه كنگره را دربرخواهدداشت.كتابخانه كنگره درنظر داردكه كار تعيين شماره براي دي دي سي 22 را ازاول جولاي 2003شروع كند.ديگر قادر خواهيد بود كه قدرت ديويي را ازطريق وب تجربه كنيد!
برخي ازخصايص وب ديويي،عبارتنداز:
استفاده و تورق درآن ساده است و شما به راحتي مي توانيد كه تمام دي دي سي را بگرديد. هزاران اصطلاح نمايه نسبي و شماره ساخته شده درآن هست كه درنسخه چاپي نيست. لينكهايي به ركوردهاي استنادي سرعنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره وجود دارد. به صورت فصلي روزآمد مي شود.خب،اگر اطلاعات بيشتري مي خواهيد به سايت او.سي.ال.سي برويد. منتها چون آدرسش را گم كرده ايم، درموتور جستجوي گوگل، كلمه وب ديويي(Web Dewey) را تايپ كنيد. حتما به نتيجه مي رسيد! شايد دردهه آينده، امتحانات عملي سازماندهي4 ازطريق همين وب ديويي برگزارشد.

/ 0 نظر / 111 بازدید