رایانه را میخواهم

امروز صبح، کاری با آقای عباس رجبی داشتم. با دانشگاهشان تماس گرفتم. آقایی گوشی را برداشت و گفتم آقای رجبی را میخواهم. مدتی گذشت. صدایی نا آشنا گفت بفرمایید. گفتم آقای رجبی؟ گفت: بفرمایید. گفتم عباس رجبی؟ گفت خیر! باید بگویید رایانه!عجب! پس بی جهت نیست ایشان را یک کتابدار دست به کیبورد می شناسیم! وقتی به خودش گفتم کلی تعجب کرد.

/ 0 نظر / 61 بازدید