کلامی از خواجه عبداله

چند روز پیش در تاکسی، در حال رفتن به مترو بودم. رادیو روشن بود و یک استاد حوزه ادبیات، پس از صحبتهایش، کلام را با جمله ای از خواجه عبداله انصاری به پایان برد که بسیار دلنشین بود. گفتم بد نیست با شما بزرگواران آن را قسمت کنم.تاجایی که ذهنم یاری میکند قضیه به شرح زیر است.

اکثر مردم از زمان، پیش می خواهند، از آنچه که هست بیش میخواهند و آن مردم، از آن خویش می خواهند. 

به عمق قضیه کمی فکر کردم، احساس کردم به قانونهای حاکم در رشته مان نزدیک است. یعنی در وقت کاربران صرفه جویی شود، تا جایی که ممکن است منابع اطلاعاتی مورد نیازشان تامین گردد، البته مورد آخری، به حوزه اخلاق حرفه ای بر میگردد و چون تخصصی در این حوزه ندارم، تفسیرش را به خوانندگان محترم واگذار میکنم.

/ 0 نظر / 64 بازدید