برگزاری کارگاه وب سنجی(۴)

در ادامه آقای کوشا فرمولهای تحليل وب سايتها را معرفی کرد و استفاده از آنها را در موتور کاوش ياهو نشان داد. بعد از آن يک جلسه مختصر پرسش و پاسخ برگزار شد و آقای کوشا به برخی سوالات حاضرين پاسخ داد. در حاشيه اين کارگاه نمايشگاهی از مقالاتی که در زمينه وب سنجی در مجلات خارجی به چاپ رسيده بود و نيز برخی مقالات مرتبط با اين موضوع در مجلات داخلی در محوطه موسسه حکمت و فلسفه در معرض نمايش شرکت کنندگان قرار گرفت. مقالات در زمينه محاسبه عامل تاثير وب- تحليل پيوندهای دانشگاههای انگلستان و... بودند. پس از صرف نهار در زمينه فعاليتهايی که قرار بود گروه وب سنجی ايرانيان صورت دهد بحثهايی شد و پيشنهادهايی ارائه شد. از جمله اينکه: چه خوب بود که به جای انجام کارهای موازی با يکديگر بيشتر همکاری ميکرديم تا کارهايی تکراری که يکديگر را همپوشانی می کنند صورت نگيرد. مثلا زمانی فردی به طرحی فکر ميکند و آنرا روی کاغذ می آورد و همزمان نهادی ديگر به واسطه دارا بودن بودجه فراوان نسبت به اجرای آن طرح اقدام می کند و حق کسی که اولين بار وی اين طرح به ذهنش رسيده ضايع می شود...

در ادامه برگه هايی بين افراد شرکت کننده توزيع شد که در آن نظر خودرا نسبت به برگزاری اين کارگاه بيان کنند و پيشنهادهای خود را برای انجام پژوهشهای در زمينه وب سنجی ارائه نمايند. در ادامه دکتر مهرداد که اگر اشتباه نکنيم رئيس کتابخانه مرکزی دانشگاه شهيد بهشتی هستند- به معرفی وب سايت اين کتابخانه پرداختند و بخشهای مختلف آن را به حاضران نشان دادند. ايشان عقيده داشتند که انجام کارهای موازی مشکلی ندارد و هرکسی ميتواند در زمينه مورد نظر خود فعاليت کند. از پيشنهادهای حاضرين يکی هم اين بود که بهتر است از کسانی که در زمينه وب سنجی در ايران تبحر دارند و از اساتيد فن اين شيوه محسوب ميشوند به عنوان پيشکسوت دعوت شوند تا در اين زمينه با شرکت کنندگان و علاقه مندان به مشاوره بپردازند.... پس از صحبتهای اختتاميه دکتر اعتماد بنا بر اين شد که افراد گروه برای انجام پژوهشها با يکديگر و آقای کوشا در تماس باشند.جلسه در ساعت ۱۷ به پايان رسيد. با سپاس فراوان از برگزار کنندگان اين کارگاه آموزشی.

از لابلای نامه ها

يک کتابدار هندی در يکی از نامه هايی که به يکی از گروههای بحث کتابداری نوشته ابراز داشته است که وی ۵سال است که در يک کتابخانه دانشگاهی کار ميکند و شاهد اين است که افراد مرتب درباره اهميت رشته های مهندسی و علوم پايه و کاربردی که آنها در جامعه دارند صحبت می کنند اما با اکراه درباره کتابداری به بحث می پردازند. وی که از اين قضيه رنج می برد اظهار داشته است اين وظيفه ماست که به تنوير اذهان بپردازيم که جامعه از جهات مختلف چقدر به ما و کتابخانه ها وابسته است. بايد به حرفه خودمان جدی تر نگاه کنيم و اهميت اطلاعات را برای مردم روشن کنيم. بهتر است که از طريق حضور فعال در گروههای بحث از جنبه نظری خود را تقويت کنيم و بتوانيم در جامعه نمودی مثبت داشته باشيم... نکته: درد مشترک!

ابسکو تعطيل

با ته کشيدن بودجه و به پايان رسيدن دوره اشتراک ابسکو اين ابر کارگزار از ارائه خدمت و فراهم کردن مجلات خودداری می کند. تا پول نباشد فعلا از ابسکو خبری نيست. فرياد خانم دکتر عصاره بلند است که اين همه هزينه می کنيم چرا از اين مجلات استفاده نمی کنيد؟ حق دارند. مگرنه؟

دستنامه ارتباطات برای کتابداران

انجمن کتابداران امريکا دستنامه ای برای کتابداران منتشر کرده است که در آن نحوه استفاده موثر و بهينه از رسانه ها جهت برقراری هرچه بهتر ارتباطات توضيحاتی ارائه شده است. اين دستنامه به کتابداران کمک می کند که به جذب مخاطب و مشتری برای کتابخانه خود بپردازند. دستنامه مذکر حدود ۴۰ صفحه و در قالب پی دی اف است.

به ياد استاد محسنی

نيمه مهر و پائيز هميشه بوی تلخ وداع می دهد. وداعی تلخ با استادی که تنها يک جلسه طعم شاگردی او را چشيديم. هرگز فراموش نمی کنيم که زنده ياد فرزين چقدر در فراغ او اشک ريخت و امروز او نيز ديگر در ميان ما نيست. ياد هردوشان گرامی و روحشان شاد.

استخدام هيئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی همدان هيئت علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی استخدام می کند.ميزان تحصيلات وی بايد کارشناسی ارشد باشد. برای کسب اطلاعات بيشتر با شماره زير تماس بگيريد: ۲۵۲۸۰۵۸

/ 0 نظر / 54 بازدید