تازه ها

گزیده مقالات همایش بزرگ ایفلا 2005 که با موضوع کتابخانه ها: سفری برای اکتشاف در نروژ برگزار شده بود، توسط کتابخانه ملی، زیر نظر دکتر خسروی و با ویراستاری سیمین نیازی منتشر شد. در این کتاب، 35 مقاله توسط کتابداران ایرانی ترجمه شده است.

نشریه تخصصی کتابداری در اهواز

مجله تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی توسط گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز، مجوز انتشار گرفته و به زودی شماره مهرماه آن منتشر می شود. گروه کتابداری دانشگاه چمران اهواز مدتها درپی دریافت مجوز انتشار نشریه تخصصی بود که امسال به این موفقیت دست یافت.

کتاب جدید در زمینه مدیریت کتابخانه ها

سرانجام کتاب برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها توسط دکتر عبدالحسین فرج پهلو ترجمه شد. تا مدتها این کتاب به صورت جزوه به دانشجویان دکتری کتابداری اهواز تدریس میشد. به آقای دکتر فرج پهلو خسته نباشید و تبریک می گوییم.

/ 0 نظر / 60 بازدید