آوينا

جمعي ازكتابداران فردا دردانشگاه شيراز، دريك اقدام شجاعانه و كتابدارانه، دست به انتشار يك نشريه جديد زده اند. البته اين نشريه درزمينه كتابداري و اطلاع رساني نيست و مطالبي متنوعي دارد و به قول معروف مطالبش درهم است. نام اين نشريه، ((آوينا)) يعني اولين شكوفه اي كه درفصل بهار مي شكفد، مي باشد. آقايان بصيريان، عرفان منش،محبوب و خانم پرتو و چند تا كتابدار فرداي ديگر از عوامل انتشار اين نشريه هستند. البته وقتي اولين شماره اين نشريه به دستمان رسيد، چندتا ازمطالبش را برايتان نقل خواهيم كرد. براي اين عزيزان، آرزوي موفقيت داريم.

/ 0 نظر / 70 بازدید