نمايشگاه بين المللي كتاب دبي


exportImage.asp?s=cano&i=10909825&w=226&h=226

براي نخستين باردرامارات متحده عربي،يك نمايشگاه بين المللي كتاب برپاشد،درحاليكه امارات تاكنون همواره شاهد برپايي نمايشگاههاي تجاري بوده است.اين نمايشگاه از26تيرماه تااول مردادماه دايربود. ايران تنها كشورغيرعرب حاضردربين هشت كشورشركت كننده درنمايشگاه بين المللي دبي بود.255 ناشر ازكشورهاي امارات،عربستان،سوريه،مصر،ليبي،اردن و لبنان دركناروابستگي فرهنگي سركنسولگري ايران دردبي دراين نمايشگاه شركت كرده اند.فرزند شيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم اين نمايشگاه را افتتاح كرد و هنگام بازديد ازغرفه ايران،يك جلد كتاب بوستان سعدي به زبان انگليسي ازسوي وابسته فرهنگي ايران به وي اهداشد.
درغرفه ايران،350عنوان كتاب درزمينه هاي فرهنگي،هنري،عقيدتي،سياسي و تاريخي به زبانهاي فارسي،عربي،انگليسي واردو عرضه شده است.برخي ازناشران عرب شركت كننده ازاستقبال نكردن مردم ازاين نمايشگاه ابرازناخرسندي كردند و گفتند،به نظرمي رسدميزان فروش كتاب با هزينه هاي شركت درآن نابرابر باشد.ناكافي بودن تبليغات و اطلاع رساني براي مردم و عدم برنامه ريزي دراين مورد ازانتقادات وارد شده به اين نمايشگاه بود.
منبع: خبرجنوب-ويژه كشورهاي عربي
نكته: البته عدم استقبال ازاين نمايشگاه آنهم دريك چنين كشوري، هم عجيب است و هم نيست! چراكه پركردن جيبها و معده زبان بسته و نظايرآن،براي برخي قوميت ها دراولويت است. بلانسبت!
اشارت: خوشحاليم كه برچسب بي برنامه بودن و آشفتگي و… فقط به ماها(!) نمي خورد!

/ 0 نظر / 72 بازدید