کا ردرسازمان انرژی اتمی

سازمان انرژی اتمی ايران- ۳تا کتابدار می خواهد که به کارسازماندهی و نمايه سازی و مديريت کتابخانه آشنا باشند.يک کارشناسی و ۲ کارشناس ارشد. برای اطلاعات بيشتر به سايت جاب ايران رجوع کنيد.www.jobiran.com

/ 0 نظر / 71 بازدید