رویدادهای کتابدارانه در اهواز...

 tDSCN6170.JPGدر هفته ای که گذشت دو رویداد کتابدارانه در اهواز رخ داد. یکی انتخابات دومین دوره هیات مدیره انجمن کتابداری شاخه خوزستان که با حضور دکتر فتاحی در روز بیست و یکم فروردین روی داد و دیگری همایش فن آوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات که در روز ۲۲ و ۲۳ فروردین در دانشگاه چمران اهواز انجام پذیرفت. بعد از سخنرانی دکتر فتاحی در زمینه ارزشها و جذابیتهای کتابداری و نیز ارائه گزارش عملکرد انجمن کتابداران خوزستان انتخابات انجام شد و در نهایت اقایان دکتر معرف زاده- دکتر فرج پهلو- حیدری- رستمی-آهنی- عظیمی و طهماسبی و خانمها بردستانی و زارع به عنوان اعضای هیات مدیره برگزیده شدند..اما در روزهای 22 و 23 فروردین ماه، همایش فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و نزدیک به چهل مقاله در این دو روز ارائه گردید. به دلیل مجزا بودن تالارهای ارائه مقالات، امکان حضور همزمان در جلسات وجود نداشت لیکن در روز افتتاحیه آقایان دکتر پاک سرشت و دکتر حری به ارائه سخنرانی پرداختند که گفته هایشان جذاب بود که بخشهایی از آن را منعکس می کنیم:دکتر پاک سرشت در سخنان خود به انقلاب اطلاعات اشاره داشت. وی گفت ما در انقلاب اطلاعاتی در ابتدای راهیم. هنوز نتوانسته ایم از قابلیتهای رسانه ها به طور کامل بهره گیری کنیم. در اینجا وظیفه کتابداری بسی خطیرتر از گذشته است. در این راه باید راههای ارتباطی بهتر را کشف کرد و در اعتلای دانش اهتمام ورزید. دانشگاهیان ناگزیرند که به خدمات کتابداری و همکاری آنها تکیه کنند. وظیفه کتابداران در عصر حاضر، پرداختن به مساله اطلاعات و پردازش اطلاعات و ایجاد شأن علمی برای اطلاعات است. در عصر کنونی، ما هنوز مصرف کننده اطلاعات هستیم. چون اطلاعات و رسانه ها در انحصار غرب هستند. دغدغه کتابداری، روشن ساختن وضعیت رشته های دانشگاهی از نظر علمی در جهان است. وظیفه کتابداران، همگانی کردن دسترسی به اطلاعات و تهیه اطلاعات برای گروههای محروم است...سخنان دکتر حری نیز در پستهای آتی منعکس خواهد شد.

/ 0 نظر / 96 بازدید