اخبار کتابدارانه

کتاب آرشیوی

سرانجام کتاب مجموعه مقالات همایش آرشیو- کتابخانه و موزه: وجوه اشتراک و افتراق توسط نشر کتابدار منتشر شد. این کتاب دربرگیرنده همایشی است که در اردیبهشت ماه ١٣٨۶ در دانشگاه الزهرا برگزار گردید. گفتنی است دبیرعلمی این همایش آقای دکتر رضایی شریف آبادی و دبیر این همایش خانم نیکومنظری بوده اند. این نخستین همایشی بود که در عرصه دانشجویی در حوزه آرشیو برگزار شده بود. ضمن اینکه اقدام جالبی که نشر کتابدار این روزها صورت داده است انتشار کتاب مجموعه مقالات همایشها بوده است. انتشار دو کتاب از دو همایش ادکا- انتشار کتاب همایش مدیریت دانش- انتشار کتاب همایش کتابخانه های آموزشگاهی در مشهد و کتاب همایش آرشیو دانشگاه الزهرا از اقدامات اخیر نشر کتابدار بوده است.

رئیس کتابدار

با خبر شدیم که آقای دکتر کیانی عضو گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا به سمت ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا منصوب شده اند. این انتصاب کتابدارانه را به ایشان تبریک عرض کرده و برایشان آرزوی موفقیت داریم. پیش از ریاست کتابخانه مرکزی این دانشگاه بر عهده یک غیرکتابدار و از رشته شیمی بود.

/ 0 نظر / 67 بازدید