درباره اطلاع یابی

نزدیک به دو هفته، در استراحت مطلق بودن، و همینطور نابود شدن مادربورد رایانه منزل و نیز یکی دو سفر که یکی از آنها خیلی اتفاقی پیش آمد و اصلاً رویش حساب نکرده بودیم دست را برای تایپ کردن کند کرده و حوصله نوشتن را کاهش داده بود که تصمیم گرفتیم به هر ترتیبی شده امشب دیگر حالت رخوت را از خود دور کنیم و کمی تحرک داشته باشیم!

کم کم به فکر برنامه های فصل جدید انجمن باید باشیم. همینطور تنظیم سرفصل دروس این ترم و انجام یکی دو کار عقب مانده که بسیار حیاتی و حیثیتی است. به احتمال فراوان، نشست فوق العاده ای برای پاییز داشته باشیم که مخصوص گزارش و دستاوردهای سفر دوستانی است که اکنون در شرق آسیا و نیز در اروپا در حال پژوهش و مطالعه در حوزه های تخصصی خود هستند. در پستهای بعدی، از هفته ای که گذشت بیشتر خواهیم نوشت. اما...

ترم قبل در دانشگاه خوارزمی، با دانشجویان کارشناس ارشد کتابداری درس مرجع شناسی داشتیم. طی یکی از موضوعاتی که سر کلاس داشتیم بحث پیرامون اطلاع یابی به میان آمد و بعد هم پیشنهاد شد که یک گروه از دانشجویان روی کتابشناسی رفتار اطلاع یابی کارکنند. دو تن از دانشجویان به نام خانمها پریا شهبازتبار و شهرزاد نصراله زاده به عنوان پروژه کلاسی، کتابشناسی رفتار اطلاع یابی را تهیه کردند. این کتابشناسی، پس از تکمیل، ویراستاری و اصلاحات انجام شده در قالب یک کتاب تحت عنوان کتابشناسی رفتار اطلاع یابی توسط نشر چاپار منتشر شد. این کتابشناسی شامل: مدارک تولید شده در این حوزه به زبان فارسی است که در برگیرنده مقالات، پایان نامه ها، کتابها، گزارشها، طرحهای تحقیقاتی مقالات دایره المعارفی، فصلی از یک کتاب، مقالات همایشهای خارج از کشور  و نیز معرفی متخصصان حوزه رفتار اطلاع یابی در خارج از کشور است. امید میرود این اثر هرچند کوچک بتواند در حوزه اطلاع یابی، که البته اصلاً تخصص نگارنده این سطور نیست، اثر گذار باشد. نقدهای سازنده و پیشنهادهای ارزنده خوانندگان کتابشناسی مذکور می تواند راهنمای گردآورندگان جهت اصلاح اثر باشد.

/ 0 نظر / 65 بازدید