نکته ظریف کتابدارانه

در سفر به شیراز، فرصتی دست داد تا اموال (!) دوران تجرد خود را وارسی نمایم! دیدم که مجموعه ای حجیم و عظیم از مجله چلچراغ که در زمان ماضی هر هفته پیگیر خریدش بودم موجود است و انبوهی از گردو خاکها روی آن نشسته. یک به یک همه را ورق زدم و یکی دو ماجرای جالب را دیدم که تعجب میکنم چرا ده سال پیش نظرم را به خودش جلب نکرده بود؟! یکی از یادداشتها را که جنبه رندانه و ظریف دارد نقل میکنم و روایت دوم را در فرصت آتی تقسیم خواهم کرد. قضیه از این قرار است:

روزی پسری از پدرش میپرسد: ای پدرجان! به مردی که اهل کتاب و کتابخواندن باشد و کلاً زیاد کتاب بخواند چه میگویند؟ پدرگفت: کتاب خوان! پسر پرسید: خب به خانمی که اهل کتاب و کتابخواندن باشد و کلاً زیاد کتاب بخواند چه میگویند؟ پدر جواب داد: کتابخوانه! پسر تا عمر داشت هرگز سراغ هیچ کتابخوانه ای نرفت!

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

/ 0 نظر / 60 بازدید