روز تاریخی در اهواز

فردا روز تاریخی در گروه کتابداری دانشگاه چمران اهواز خواهد بود. اولین دفاع دکتری کتابداری در این دانشگاه. توسط آقای غلام حیدری ارائه میشود. عنوان رساله ایشان به شرح زیر است:

 تحلیل مبانی و جایگاه معرفت شناختی مفاهیم، اندیشه ها و نظریه های حوزه ی علم
سنجی در عصر حاضر

برای آقای حیدری آرزوی موفقیت داریم. اخبار تازه تر را در مورد دفاع ایشان فردا به محض دریافت ارسال میکنیم. ممنونیم از آقای جلیل پور برای این خبر رسانی سریعشان از اهواز.

/ 0 نظر / 60 بازدید