تلخکامی های شیرین یا شیرینی های تلخ!

نمیدانم این چه رسمی است، چه مرامی است و به قول معروف دیگر چه جورش است؟ داوری مقاله مجله، داوری طرح پژوهشی، داوری جشنواره را قبل از موعد مقرر انجام می دهی تا بد قول نباشی و خودت را جای کسی می گذاری که اثرش منتظر رد شدن، اصلاح یا پذیرفته شدن است. آن وقت، نوبت خودت که می رسد باید ماهها سماق بمکی، دندان روی جگر بگذاری، ده بار پیگیری کنی، بلکه عنایتی شود و قلم را به دست گیرند و شروع کنند به بررسی! دیگر نتیجه هر چه باشد زهرمار آدم می شود. دیگر فرقی نمیکند مقاله ات پذیرش شد یا رد، طرحت چه شد، کتابت چه شد، پرونده ارتقایت چه شد. مثل لقمه ای است که در گلو گیر کرده! نه می شود قورتش داد و نه می شود بالا آوردش! باید باهاش ساخت.

/ 0 نظر / 55 بازدید