و حالا دکتر فرج پهلو

این گروه شایستگی اش را داشت. با آنهمه تلاش و پشتکار مثال زدنی. با آنهمه پژوهش و سابقه علمی. هرچند مجله دانشکده دست رشته خاصی بود و مدرسان گروههای دیگر دانشکده همانند نوشیدن جرعه ای آب به مرتبه استادی رسیدند ولی حکایت گروه کتابداری چیز دیگری بود. نفرچهارم گروه نیز به مرتبه استادی رسید. پس از دکتر عصاره- دکتر کوکبی و دکتر بیگدلی  این بار دکتر فرج پهلو بود که از مرتبه دانشیاری به استادی رسید. این موفقیت بزرگ را به ایشان و جامعه کتابداری ایران تبریک عرض میکنیم. گروه کتابداری دانشگاه چمران اهواز نشان داد که خواستن توانستن است و این فعل را خیلی خوب صرف کرد.

/ 0 نظر / 84 بازدید