چندتا خبر

روزقبل راجع به وب معنايی گفتيم.امروز ميخواهيم کتابی را دراين زمينه به شما معرفی کنيم.تصويرکتاب را نشان ميدهيم تا بهتر مشخص باشد.اگرگذرتان به نمايشگاه افتاد ميتوانيد اين کتاب را بخريد.

  • يکی ازمخاطبان گرامی راجع به ناکارآمدی سايت نمايشگاه کتاب گفتند.بله ماهم تاييد ميکنيم که اين سايت ناکارآمد است و امکان يافتن کتابهای فارسی را ندارد.
  • به زودی بارکدهای سخنگو به بازارخواهندآمد.اين مقاله را ميتوانيد درسايت فناوری اطلاعات ايرانی بخوانيد.اگراين بارکدها به کتابخانه ها راه پيدا کنند چه ميشود؟
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز به زودی نشريه خودرا تحت عنوان تازه های کتابخانه مرکزی منتشرخواهدکرد.
  • خبر جديد اينکه امسال دانشگاه چمران اهواز دررشته کتابداری و اطلاع رسانی درمقطع دکترا دانشجو نخواهد گرفت.
  • به زودی چکيده مقالات همايش اصفهان را به صورت الکترونيکی منتشرخواهيم کرد.البته با حفظ قانون حق مولف.
  • خبرمهمی که داريم اين است که روز ششم خرداد ماه امسال انجمن کتابداران خوزستان هيات رئيسه خودرا انتخاب و رسما آغازبه کارميکند.

اما  

/ 0 نظر / 81 بازدید