شهامت ((نه)) گفتن

دیشب، نشریه بخارا شماره بهمن و اسفند 1390 را ورق میزدیم. در صفحات اولیه این نشریه، مطلبی بود از زنده یاد ایرج افشار، تحت عنوان نه گفتن ها و نرفتن­ها. حکایت، حکایت ((نه)) گفتن­های ایرج افشار به موقعیتهای مختلفی بود که برایش پیش آمده بود. خیلی از اوقات، برای بسیاری از ما دشوار است که به موقعیت­هایی که برایمان پیش می آید جواب رد بدهیم که البته به دلایل مختلفی میتواند باشد.

برخی از موقعیت­هایی که ایرج افشار به آنها نه گفته عبارتند از: رد کردن تجلیل انجمن آثار و مفاخر، عدم پذیرش ریاست دانشکده ادبیات، ریاست کتابخانه سلطنتی، تجلیل از او توسط انجمن کتابداران ایران، عضویت شورای وقفی ایرانیکا، برگزاری نمایشگاه صحافی سنتی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، عضویت در هیات مشاور مجله ایران نامه و خیلی موارد دیگر که از حوصله خوانندگان این یادداشت، خارج است.

بعد از خواندن این مقاله، به این فکر افتادیم که طی این سالها چند بار نه گفتن را تجربه کرده ایم؟! هرچه بیشتر فکر کردیم، دیدیم که خیر! خیلی به ندرت اتفاق افتاده که کلمه نه در دهانمان بچرخد و متاسفانه این نه گفتن، منجر به بدقولیهایی ها هم شد که میتوانست این اتفاق نیفتد. واقعاً یا باید از اول وقتی حتی یک درصد احتمال وجود دارد که نتوان کار را به خوبی انجام داد، نه گفت یا اینکه همه همت را برای انجام با کیفیت آن کار گماشت.

لیکن تجربه انجام یک کار جدید با آدمهای جدید، شهامت نه گفتن را از ما می گرفت یا رودربایستی با دوستان این جرات و شهامت را از ما می گرفت. یکی دو مورد، طرحهای تحقیقاتی بودند که خیلی دوست داشتیم با کیفیت انجامش دهیم، لیکن درگیرکارهای دیگر شدن و عوامل دیگر، باعث شدند که آن را نیمه تمام رها کنیم یا حداقل، دل به کار ندهیم و کار خوب از آب در نیاید. یا پذیرفتن تدریس در دوره­هایی که موفقیت آمیز نبودند، نه خودمان راضی بودیم و نه شرکت کنندگان. و گاهی اوقات، این موارد ممکن است به روابط دوستانه افراد نیز لطمه وارد سازد. وقتی این اتفاقات رخ میدهند، حس ناخوشایندی به آدمیزاد دست می دهد که ای کاش، از ابتدا یا کار را قبول نمیکردیم یا تا آخر، پای آن کار می ایستادیم. واقعاً نه گفتن، گاهی اوقات جرات و شهامت میخواهد و آزادگی فرد را نشان میدهد. به قول معروف، شخص باید آنقدر جرات داشته باشد که با نه گفتن، خود را فردی تسلیم و زبون نشان ندهد و به قول استاد تقی زاده، نه نگفتن، به حیثیت انسانی میتواند ضربه بزند. این درسی بود که خواندن مطلب زنده یاد ایرج افشار به ما داد و باید دید که تا چه میزان میتوانیم این مهارت و شهامت را در خود تقویت کنیم!

/ 0 نظر / 67 بازدید