شماره جديد اطلاع شناسی

شماره پائيز نشريه اطلاع شناسی منتشرشد. اين شماره کاملا اختصاص به مفاهيم ربط و مدلهای بازيابی اطلاعات مرتبط است و مقالات فقط دراين حوزه تخصصی نگاشته شده اند.

سياهه وارسی برای کارپژوهشی

آقای زوارقی برای انجام پايان نامه خود سياهه وارسی برای رابط کاربری و ويژگيهای نمايشی وب اپکهای ايران ارسال کرده اند. با کليلک بر اين آدرس اين پرسشنامه را تکميل فرماييد.

استاد نمونه

روزپنجشنبه دردانشکده علوم تربيتی دانشگاه اهوازبزرگداشت پنجاهمين سالگرد تاسيس دانشگاه برگزارشد. دراين همايش ازکارکنان و اساتيد تجليل شد. ازگروه کتابداری آقای دکترکوکبی به عنوان استاد نمونه برگزيده شدند. به ايشان تبريک ميگوييم.

تجليل ازآريانپور

حاصل كار نيم قرن فعاليت دكتر اميرحسين آريان‌پور به صورت فرهنگ چهار زبانه‌ي آريان‌پور منتشر مي‌شود. پس از درگذشت استاد، مؤسسه همياري‌هاي جامعه شناختي اميرحسين آريان‌پور، توسط خانواده او تاسيس شد كه حدود يك‌سال است در جهت تدوين اين فرهنگ فعاليت مي‌كند.

Miner

\r\n\r\n\r\n

Police

\r\n\r\n

7.7

\r\n\r\n\r\n

Construction worker

\r\n\r\n

7.5

\r\n\r\n\r\n

",1] ); //--> 8.3

Police

7.7

Construction worker

7.5

\r\n\r\n

7.5

\r\n\r\n\r\n

Pilot (civil)

\r\n\r\n

7.5

\r\n\r\n\r\n

Prison officer

\r\n\r\n

",1] ); //--> Journalist

7.5

Pilot (civil)

7.5

Prison officer

\r\n\r\n\r\n

Advertising

\r\n\r\n

7.3

\r\n\r\n\r\n

Dentist

\r\n\r\n

7.3

\r\n\r\n\r\n

Actor ",1] ); //--> 7.5

Advertising

7.3

Dentist

7.3

Actor

\r\n\r\n

7.2

\r\n\r\n\r\n

Politician

\r\n\r\n

7.0

\r\n\r\n\r\n

Doctor

\r\n\r\n

6.8

",1] );

//-->

7.2

Politician

7.0

Doctor

6.8

Beauty therapist

3.5

Vicar

3.5

\r\n\r\n\r\n

Astronomer

\r\n\r\n

3.4

\r\n\r\n\r\n

Nursery nurse

\r\n\r\n

3.3

\r\n\r\n\r\n

Museum worker",1] ); //-->

Astronomer

3.4

Nursery nurse

3.3

Museum worker

\r\n\r\n

2.8

\r\n\r\n\r\n

Librarian

\r\n\r\n

2.0

\r\n

 

\r\n

Source: The Sunday Times

\r\n

University of Manchester Institute of Science and Technology

",1] );

//-->

2.8

Librarian

2.0

کتابداردراين رتبه بندی درآخرين درجه است. البته به دليل طولانی بودن بسياری ازمشاغل ذکرنشده اند.تعداد اين حرفه ها حدود ۵۰ بوده است.
Clump چيست؟
کلامپ عبارت است ازگردآوری فهرستها يا ديگرپايگاهها. هدف ازيک کلامپ آن است که اکتشاف منابع درمقياس بزرگ امکانپذيرشود. به نحوی که کاربران بتوانند ازميان شماری ازفهرستهای متفاوت به جستجوی منابع دلخواه خود بپردازند. کلامپ دردومقوله جای ميگيرد: مجازی و مادی.
 منظورازمادی فهرستگانی است که داده هايی ازمنابع مختلف را گردهم می آورد و آنهارا دريک مکان نگه ميدارد. منظورازمجازی پايگاههايی هست که به هيچ وجه به طورمرکزی مديريت نميشوند. بلکه ميتوانند به منظور انجام جستجوگردهم آيند. اين گردهمايی ميتواند ايستا يا پويا باشد.يعنی اينکه کاربران بتوانند هميشه گ
/ 0 نظر / 86 بازدید