خوابت را دیدم عباس...

امروز یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد، خانم اعرابی به اتاقم آمد و بعد از گفتگو درباره پروژه کلاسی، بحث راجع به زنده یاد دکتر حری شد. ظاهراً ایشان چند شب قبل خواب دکتر حری را دیده بودند. جمعی از دوستان ادکا با دکتر حری بودند و ایشان بسیار شاد با همه دانشجویان صحبت میکردند. سرآخر هم برای آنها شعری از بهار خواندند. بعد به جز خانم اعرابی بقیه دوستان با دکتر حری سوار آسانسوری شدند ورفتند. راستش را بخواهید خواب قابل تاملی بوده ولی تفسیر و تعبیر خواب نمیدانم. تنها دو قسمت از خواب، اینکه دکتر حری شاد بوده و شعری هم برای بچه ها خوانده باید نشانه خوبی باشد. بقیه اش را الله اعلم! خدا رحمتش کند که این روزها در همه خاطرات و مرور عکسها، یادی از اوست.

/ 0 نظر / 80 بازدید