کتابداری

سلام به همه فرهنگ دوستان و علم پروران
انجمن علمی بخش علوم کتابداری و اطلاع رسانی درسال ۱۳۷۷ به همت دانشجويان اين بخش توسط آقای علی حميدی-خانم عليخواه- بيدهندی- مدنيان-حسين عباسی-محمدپور راه اندازی شد. بسيار انجمن فعالی بود.علاقه مندی را دردانشجويان ايجاد کرد. گروههای ترجمه تبليغات و پژوهشی را ايجاد کردند. درسال ۱۳۷۹اولين شماره نشريه اطلاع رسانان به همت اين عزيزان منتشرشد که هنوزهم برقرار است. به زودی انشاالله وب لاگ انجمن هم راه اندازی می شود.

/ 0 نظر / 127 بازدید