عضويت درطرح غدير به چه کارمی آيد؟

 دانشجويانی که به دوره های تحصيلات تکميلی وارد ميشوند و قصد دارند که برای انجام پژوهشهای خود و نيز به سرانجام رساندن پايان نامه خود ازمنابع کتابخانه ای استفاده کنند با طرح غديرآشنايی دارند. طرحی که درآن با ارائه يک قطع عکس و مدارک لازم نقدی و غير نقدی برای افراد کارت عضويت صادرميشود و هرکس ميتواند سه کتاب را برای مدت سه هفته امانت بگيرد. دراين طرح دارای اين مزيت است که اگر کسی درشهری ديگر حضور داشت و نياز مبرم به منابعی داشت ميتواند از منابع کتابخانه دانشگاهی آن شهر با استفاده ازکارت غديراستفاده کند.


هستند کسانی که با اين طرح آشنايی ندارند و ازآن استفاده نميکنند و به اين خاطرضررميکنند و نيز کسانی هم هستند که نيازی ندارند که ازاين طرح استفاده ميکنند.آمارنشان ميدهد که درصد اندکی ازافراد ازاين طرح استفاده ميکنند و عضو آن هستند که به دلايل مختلف ازجمله عدم آگاهی رسانی شفاف درمورد اين طرح است. اما واقعا آيا اين طرح کارايی دارد؟ آيا به نحو مطلوبی ازآن استفاده ميشود؟ آيا فقط اين طرح جهت استفاده ازکتاب و امانت گرفتن آن ميباشد؟


درعصری که سرعت دردسترسی به اطلاعات از واجبات است و دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلی جهت انجام پژوهشهای خود به منابع جديدتر و پايگاههای اطلاعاتی تمام متن نيازمند هستند کتابخانه ... که البته وابسته به دانشگاه نيست ولی دارای شعب متعددی درخاورميانه است و نامش درفهرست کتابخانه های سرويس دهنده طرح غدير موجود است ازارائه سرويس دسترسی رايگان به پايگاههای اطلاعاتی تمام متن به دانشجويان تحصيلات تکميلی امتناع ميورزد. يا کتابخانه ... که دانشگاهی هم هست نيز فقط طرح غدير را درحد امانت سه کتاب ميشناسد و لاغير. گويی کلمه پايگاههای اطلاعاتی که دربرگه های دفترچه طرح غدير آمده چيزی زايد است. دردنيايی که همه سازمانهای اطلاع رسانی و کتابخانه ها جهت خدمات رسانی به مراجعان نهايت تلاش خودرا ميکنند و بهترين سرويسها را ارائه ميکنند و موجبات رضايتمندی مراجعان را فراهم ميکنند کتابخانه های ما به راحتی دفع کننده مراجعان هستند و با عباراتی چون: شما که دانشجوی اينجا نيستيد- اجازه نامه کتبی بياوريد- مقررات به ما اجازه سرويس رسانی به شما را نميدهد  و نظايری ازاين قبيل بدبينی را نسبت به کتابخانه ها و کتابداران به وجود می آورند.واقعا تکليف دانشجويان يا مراجعانی که به عضويت طرح غدير درآمده اند تا از((منابع)) کتابخانه استفاده کنند چيست؟


بهتراست که به جای شعار فريبنده دادن درمورد طرح غدير و به به گفتن درباره کتابخانه های ديجيتال و خدمات مجازی به کاربران به فکر اصلاح ساختار فکری و قانونی ارائه خدمت باشيم. بهتراست نوع خدمت رسانی را تعريف کنيم تا افراد دچارسرگردانی نشوند. اصلا بهتراست عنوان پايگاههای اطلاعاتی را ازطرح غديرحذف کنيد. متاسفانه ما درهمان حد کتابخانه های قرون وسطايی مانده ايم و خود ازاين بی خبريم و به جای پناه بردن برشعور برشعارتکيه کرده ايم. حال با اين اوضاع و احوال به کجا سير ميکنيم؟اميدواريم که کتابداران فردای ايران- درباره اين مسائل تدابيری بينديشيند.itlogo2.jpg

زگهواره تا گور..
به نقل ازخبرگزاري بي بي سي، يك پيرزن 98 ساله انگليسي كه ابتدايي ترين اطلاعات درباره رايانه را نميدانست با حضوردريك دوره پنج هفته اي يادگيري مهارتهاي IT به طوركامل با زيرو بم رايانه و اينترنت آشنا شد.وي به صورت آنلاين خريد ميكند و با ديگران درارتباط است. او گفته است كه رايانه و اينترنت معركه است. اين پيرزن،‌هنگام خستگي به سراغ بازيهاي رايانه اي ميرود.

سواد رسانه‏اى
سواد رسانه‏اى (media literacy) يك مبحث نوين ارتباطى است كه مى‏كوشد مخاطبان را از حالت مصرف كننده منفعل به مصرف كننده‏اى فعال و منتقد تبديل سازد. آموزش سواد رسانه‏اى به كودكان سنگ پايه اين مبحث ااكثر مردم هنگامى كه كلمه سواد را مى‏شنوند به نوشتن و خواندن فكر مى‏كنند؛ اگرچه خواندن و نوشتن مقوله‏اى پايه‏اى باقى مى‏ماند اما امروز كودكان به سواد رسانه‏اى احتياج دارند، كودكان تحت سلطه فرهنگ رسانه‏اى در حال رشد هستند.ادامه...

کتابخانه ها و دموکراسی

xrds1

پايه و اساس نظام كتابخانه ‏هاى عمومى بايد بر اين اصل استوار باشد كه دسترسى به اطلاعات براى همگان آزاد و در كتابخانه ‏ها به روى همگان باز باشد. در حقيقت، كتابخانه ‏ها نه تنها با مراجعه كنندگان برخورد مردم سالارانه دارند بلكه نسبت به مواد و منابع خودشان نيز جنبه دمكراتيك را رعايت مى‏كنند.کتاب هفته/ 0 نظر / 60 بازدید