كتابخانه هاي عمومي كشور به استانداردهاي جهاني مي رسند

در يك برنامه 20ساله ، كتابخانه هاي عمومي كشور با برنامه سال 2020 ساير كشورها و نيز برنامه هاي سازمان جهاني كتابداري هماهنگ مي شوند.
دبير كل هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور با اعلام اين مطلب گفت : كتابخانه هاي عمومي كشور كه توانايي فعال شدن در منابع ديداري و شنيداري را داشته باشند، به امكانات مربوطه مجهز مي شوند. وي با اشاره به اين كه كتابخانه هاي عمومي كشور بايد با پيشرفت هاي جهاني هماهنگ شوند ، افزود: هم اكنون ، سرانه كتاب در دنيا به ازاي هر نفر 2و نيم جلد است ؛ اما در ايران اين سرانه به ازاي هر 6نفر يك جلد كتاب است كه با توجه به استانداردهاي جهاني رقم پاييني است.
محمد حسين ملك احمدي با اشاره به اين كه مشكل عمده كتابخانه ها نيروي انساني است ، گفت : تامين نيروي انساني ، مشكلات معيشتي كتابداران و آموزش آنها مسائلي هستند كه بايد به آنها پرداخته شود
منبع: وبلاگ انجمن كتابداران ايران-http://www.ketabdar.com
نكته: فكر مي كنيد تا 20 سال آينده وضعيت كتابخانه هاي جهان ثابت مي ماند و آنها صبر مي كنند تا بهشان برسيم؟ واقعا مي خواهيم بدانيم كه منظور ازكمبود نيروي انساني چيست؟ مگر ما كم كتابدار فارغ التحصيل بيكار داريم؟ چرا بايد دور خودمان بچرخيم و بچرخيم ؟ پس كي بايد به اين مسائل پرداخته شود؟ چرا و صدها چراي ديگر كه بايد خيلي ها پاسخگو باشند… حتي ما.

/ 0 نظر / 66 بازدید