معرفي سايت

در اين سايت كتب و منابع مربوط به تكنولوژي اطلاعات ‚ طرح ها و ابزارهاي آن معرفي و بصورت رايگان يا پولي ارائه مي گردد. تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه و اخبار و تازه هاي تكنولوژي اطلاعات هم گنجانده شده است . علاوه بر اين ها در گزينه اي به نام IT IT Links منابع مربوط به را به همديگر متصل مي كند كه منابع سرشاري در زمينة ‌تكنولوژي اطلاعات را به نمايش مي گذارد
http://www.itmweb.com/

/ 0 نظر / 65 بازدید