تازه چه خبر؟

  • شنيده ها حاکی ازآن است که کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز به احتمال فراوان ازسال آينده با پايگاه اطلاعاتی ديالوگ برای مدت يکسال مشترک خواهدشد و ازمقالات تمام متن اين پايگاه سود خواهدبرد.گويا مبلغ اشتراک نيز ده هزاردلار خواهدبود.
  • چوب حراجی برسرفرهنگ ميخورد.بايد از جلو همه كتابفروشى‏هاى راسته انقلاب بگذرم و بعد همه پيراشكى‏فروشى‏ها و پيتزافروشى‏ها و همه كوپن‏فروشى‏هاى دور ميدان انقلاب برايم تكرار شوند تا برسم به ساختمانى كه روى آن نوشته شده بازار بزرگ كتاب صفوى...

ادامه مطلب را درسايت کتاب هفته بخوانيد و ...

  • دبير كل هيات امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور:
    قانون جديد كتابخانه‌هاي عمومي كشور خالي از اشكال نيست.ايشان اضافه ميکنند:  اصولا غير دولتي شدن مجموعه‌ها براي ما راهگشاست؛ اما اين به معناي خصوصي شدن نيست و در حال حاضر كتابخانه‌ها به هيچ عنوان نهاد خصوصي نيستند و همچنان نقش دولت نقش اصلي است. البته حتا در قانون جديد هم درباره منابع مالي ايراداتي هستند.

متن خبررا دراينجا بخوانيد. 

 

/ 0 نظر / 73 بازدید