اطلاعات زيادی ياInformation Overload

فراواني بيش از حد اطلاعات در شبکه جهاني ارتباطات و در راس آن ((اينترنت)) موضوعي شناخته شده است. تعداد پرشماري از شبکه‌هاي اطلاع‌رساني چه در اينترنت و چه در قالب رسانه‌هاي ديگر مانند راديو و تلويزيون درحال گسترش‌اند و همه روزه حجم عظيمي از اطلاعات توسط وسايل ارتباط جمعي توليد و به مجموعه اطلاعات قبلي بشر افزوده مي‌شود. شدت اين پديده آنچنان است که به تدريج تورم ناشي از انباشت اطلاعات در اين رسانه‌ها به داخل زندگي افراد نشت کرده و حريم خصوصي آنان را نيز با معضل مشابهي روبرو مي‌سازد. کافي است صندوق پست الکترونيکي خودتان را بازکنيد تا اين مساله را از نزديک لمس کنيد. از سوي ديگر برخي دستاوردهاي فناوري اطلاعات مانند email و weblog سبب شده‌اند که سهم مشارکت تک‌تک انسان‌ها در توليد اطلاعات به شدت افزايش يابد و اين فرآيند را تمرکززدايي (Decentralized) کنند. بنابراين هرچه مي‌گذرد , حجم اطلاعاتي که توسط افراد توليد مي‌شود و به گردش درمي‌ايد , بيشتر و بيشتر مي‌شود. گذشته از امکانات متنوع و سودمندي که ابزارهاي جستجو , فهرست‌سازي و بازيابي اطلاعات در اختيار مردم مي‌گذارند , به نظرميرسد که فراواني بيش از حد اطلاعات (Information Overload) رفته رفته به يک معضل اساسي و غامض در زندگي روزمره انسان قرن بيست‌ويکم تبديل مي‌شود...

می توانيد ادامه اين مقاله جالب را درسايت آقای بهروزنوعی پور بخوانيد.

 

 

/ 0 نظر / 63 بازدید