سفرانه

سفری دیگر به اهواز. سفری دیگر با قطار. برای انجام چند کار اداری و نیز کارهای مربوط به رساله عزم سفر به اهواز کردیم و از دیروز در اینجا به سر می بریم. ضمن اینکه در انتهای هفته، یعنی 24 شهریور، پیش دفاع دوست عزیز، آقای محسن حاجی زین العابدینی انجام می شود. از تابلوهای اعلانات خاک گرفته، معلوم است که خبر خاصی نیست. البته بعدا یکی دو تغییر را متوجه شدیم. اتاق منشی گروهها مجددا تغییر کرده و به طبقه همکف منتقل شده. ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران نیز دچار تغییر شده و آقای عظیمی جانشین آقای دکتر فرج پهلو شده است. برق هم یک بار رفت و ناگزیر شدیم دقایقی را با آمپر بالا در راهروها گام برداریم! بخش اداری هم راس ساعت دو تمام شد و ناگزیر شدیم که برای لختی استراحت، خود را به یک سرپناه خنک برسانیم تا روز بعد ببنیم که چه خواهد شد. همه چیز امن، امان و در صحت کامل است.نمیدانید چه قشقرقی در سازمان مرکزی بود برای ثبت نام کارشناسی ارشد! در این گرمای شهریورماهی شرجی دار، جماعتی انبوه صف کشیده بودند برای ثبت نام.

در هفته ای که رو به پایان است، چندین دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. خانمها باغستانی، پیروزه، بختیاری و میرحسینی از رساله خود دفاع خواهند کرد. امیدواریم که موفق باشند. راستی، در جلسه روز چهارشنبه را که همایش ماهانه انجمن هست نیستیم و امیدواریم که به خوبی برگزار شود. طبق برنامه باید این جلسه به صورت نشست باشد و هر کتابداری که در ایفلا حضور داشته، به بیان دیدگاههای خود در این زمینه بپردازد. سخنگوی ویژه و مدیر پنل هم سورپرایز است و نمی گوییم که هستند تا حتماً در این نشست شرکت کنید. احتمالا بعداز پایان کارهای اداری و رتق و فتق امور مربوط به رساله و نیز پایان جلسه پیش دفاع آقای حاجی زین العابدینی، ساعت ده دقیقه مانده به روز پنج شنبه، 25 شهریور ماه، به تهران باز می گردیم. البته منوط به وجود عامل اساسی به نام حیات...

/ 0 نظر / 71 بازدید