كتابدار مرجع كيست؟!

exportImage.asp?s=cano&i=10709956&w=120&h=120
يادمان مي آيد كه ترم اول بوديم و درس مرجع شناسي را مي گذرانديم. براي پيدا كردن يك منبع مرجع، مثل روح سرگردان دور خودمان مي چرخيديم . بالاخره پس ازكمي اين پا و آن پا كردن سراغ يك نفر كه پشت ميز بود و روي ميزش يك تابلوي كوچك((كتابدار مرجع)) به چشم مي خورد رفتيم و ازايشان سؤال كرديم. حالا سؤالمان اين بود كه ما يك منبع مي خواهيم كه درآن لغاتي درباره كتابداري آمده باشد. البته به ما حق بدهيد كه كمي زنده و مرده شويم تا همين سؤال را بپرسيم. چون اولين بار بود كه به بخش مرجع مي رفتيم و تنها يك هفته ازورودمان به رشته مي گذشت.
خلاصه اين فرد محترم، فرمود كه والله نمي دانم چه مي گوييد! ولي من اصطلاحنامه كتابداري را به شما پيشنهاد مي كنم. وقتي منبع را ديديم، با خود گفتيم خودش است! و ازاين همه اطلاعات آن فرد دو زائده روي سرمان درآمد!! دوماه گذشت و ما هرروز مي ديديم كه آن كتابدار محترم، نشد كه يكبار ازآن ميز دل بكند و كمي هم ميان قفسه ها قدم بزند. حتي گاهي بوي سيم سوخته تلفن مشاممان را آزار مي داد. بيشتر اوقات هم ، كتابهاي مرجع روي ميزها حمام نور مهتابي مي گرفتند! خب، مدتي گذشت و يك نفر ديگر به سمت كتابدارمرجع آن قسمت آمد و ايشان علاوه بر علاقه خاصي كه بوي گوشي سوخته تلفن داشتند، به سلامتي و ايمني بدن خود اهميت فراوان مي دادند و فلاسك چاي هميشه برقرار بود! و بزنيم به تخته ، فك بود كه باز و بسته مي شد! البته يك موجود مفلوك به اسم دانشجوي كتابداري و اطلاع رساني كه آنجا كارورزي داشت، چشمانش درآمد تا تمام بخش فارسي مرجع را شلف-ريدينگ كرد!
زمانه بازهم چرخيد و كتابدار مرجع عوض شد. اينجا ديگر ما با خصوصيات يك كتابدار مرجع و نحوه مصاحبه مرجع و عمليات جستجو و بازيابي منابع آشنا شده بوديم. برحسب اتفاق روزي دنبال دانشنامه كتابداري و اطلاع رساني مي گشتيم و سرجايش نبود. ازايشان پرسيديم. گفتند دانشنامه ديگر چيست؟ تازه آمده؟نه!نمي دانم! با خودمان گفتيم كه يك نيمچه كتابدار سال اولي كه تازه دارد مرجع شناسي مي خواند بهتر ازجنابعالي منابع كتابخانه را مي شناسد و نظايري ازاين قبيل! چند وقت پيش ديديم كه اين كتابدار عزيز، خيلي فعال شده، بالاي سر تك تك مراجعان بخش مرجع مي رود و مي فرمايد لطفا كتابهارا پس ازاستفاده سرجايش بگذاريد!!
حالا غرضمان چيست؟ اين كه مي خواهيم بگوييم كه ازيك كتابدار حرفه اي انتظار مي رود كه بتواند درهرقسمت ازكتابخانه نقش خود را به خوبي ايفا كند. ولي بخش مرجع ،حساسيت خاص خود را دارد كه متاسفانه اولويتي به آن داده نمي شود. يك كتابدار مرجع بايد تيزهوش باشد و سريع مراجعه كننده سرگردان را شكار كند و اورا بمباران اطلاعاتي كند تا او راضي كتابخانه را ترك كند و بازهم سراغ اين كتابدار مرجع بيايد. به هرحال، كتابخانه ها بايد روي بخش مرجع و تربيت يك كتابدار متخصص و مجرب و خلاق مرجع سرمايه گذاري كنند. روي اين مساله فكر كنيد . درآينده بازهم دراينباره بحث خواهيم كرد. فقط اميدواريم اين كتابدار مرجع محترم، بداند براي پاسخگويي سؤالات مرجع هم مي توان ازگوشي تلفن سود برد!

/ 0 نظر / 197 بازدید