ارزيابی واژه نامه های موضوعی

 درادامه بيان معيارهای لغوی برای ارزيابی فرهنگهای موضوعی مسائل زيررا مطرح ميکنيم:

۴-عدم درج عباراتی که معنی کلی آنها با جمع معانی اجزای آنها تفاوت ندارد.

۵-انتخاب معادل فارسی براساس کارآئی بيشتر و فهم آسانتر. يعنی اصطلاح بايد مفهوم را رسا و ايده مربوطه را روشن بيان کند.

۶-مراعات راه و رسم ارجاع اصطلاحات به يکديگر. اين امر سبب هدايت خواننده ازيک واژه مترادف آن يا ارجاع ازواژه پذيرفته نشده به واژه پذيرفته شده ميشود و دررساندن اطلاعات به خواننده نقشی اساسی دارد.

۷-کاربرد روشی واحد درکتابت اصطلاحات و اسامی خارجی. اين امرسبب ميشود تا هم تلفظ صحيح واژه به کاررود. هم نظم الفبايی اصطلاحات حفظ شود و هم درکاربردهای بعدی برگردان اصطلاح به کاررود. دريادداشتهای بعدی معيارهای ظاهری را هم بيان می کنيم.

سوال هفته

آيا ميدانيد که نرم افزارهای نور و اديب کجا بوده اند و چگونه به وجود آمده اند؟ آيا تا به حال ازاين نرم افزارها چيزی شنيده ايد؟

كارگاه نرم افزارهاي باز يا Openc Source
اين كارگاه، فرصتهايي را درمورد چگونگي به كارگيري نرم افزارهاي باز، دركتابخانه ها دراختيار شركت كنندگان قرار ميدهد. مسائلي چون نگارش و خواندن ركوردهاي مارك، ايجاد و نگهداري پايگاههاي اطلاعاتي، تدارك رابطهاي كاربرپسند براي محتواي نمايه شده، ميزباني يك خدمتگر وب جهانگستر، و… دراين كارگاه مطرح ميشود. البته لازم به ذكر است كه اين كارگاه آموزشي درروز 11 ژانويه برگزار شده است. براي اطلاعات بيشتر به اين لينك مراجعه كنيد.
library.jpg
موفقيت طرح ميز مرجع
شنيده ها حاكي ازآن است به دنبال موفقيت طرح ارائه خدمات مرجع و اطلاع رساني به كاربران دركتابخانه دانشكده علوم تربيتي دانشگاه چمران اهواز، رئيس اين كتابخانه، موفق شد تا نظرمقامات دانشگاه را براي استخدام يك كتابدار جهت ارائه خدمات اطلاع رساني و مرجع، جلب نمايد. البته اين خبر ازمجراهاي غيررسمي ولي موثق به دست ما رسيده است.
خدمات RSS و اوپكها
RSS نوعي خدمات آگاهي رساني جاري است كه ميتواند دركتابخانه ها مورد استفاده قراربگيرد. يك نظام كتابخانه اي بايد ازاين امكانات براي جستجوي سريعتر و آسانتر مجموعه كتابخانه ها و آگاه كردن كاربران ازبه روز شدن مجموعه كتابخانه استفاده كند. براي آگاهي بيشتر درمورد اين سيستم وبي، اينجا را كليك كنيد.
-ازما نشنیده بگیرید. ولی گویا دیروز بعدازظهر جلسه هیات موسسان انجمن کتابداران فارس بوده است. قراراست که به زودی تاریخی برای انتخابات هیات مدیره انجمن برگزارگردد.
سواد اطلاعاتی به عنوان یک درس
براي طراحي اجزاي اين درس مدلي انتخاب و براي طراحي اهداف و خروجيهاي درس، استانداردهاي سواد اطلاعاتي «انجمن كتابخانه‌هاي دانشكده‌اي و تحقيقاتي» مورد استفاده قرار گرفت و مسائلی همچون آموزش مبتنی بروب مورد توجه قرارگرفت.نتايج اين آزمون نشان داد كه سواد اطلاعاتي دانشجويان در مجموع در وضعيت نامطلوبي قرار دارد و آموزش اين درس تفاوت چشمگيري در ميزان سواد اطلاعاتي ايجاد مي‌كند. بر اساس نتايج اين آزمون مناسب بودن طرح درس سواد اطلاعاتي براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي مورد تأييد قرار گرفت. ادامه درسایت ایران داک بخوانید.
سخن ماه
کتابخانه ها ساخته نمی شوند بلکه رشد میکنند.(آگوستین بیرلی)
-يکی ازکتابخانه های ايران برای تکميل نشريات خود طرح جالبی را پياده کرده است. اين کتابخانه با استفاده ازپايگاه اطلاعاتی ابسکو نسبت به پرينت گرفتن ازنشرياتی که به طورکامل شماره های چاپی آنهارا دراختيار ندارد اقدام می نمايد.


 

/ 0 نظر / 76 بازدید