مطالعه ميزان دسترسی به پايگاه مجلات الکترونيکی

درشماره اخيرمجله کتابداری مقاله ای منتشرشده که به بررسی ميزان دسترسی افراد به پايگاه مجلات الکترونيکی الزويردردانشگاه تهران پرداخته است.بخشی ازمقاله خانم ستوده را مرورمی کنيم:

نتايج مقاله ايشان نشان داد که بين درخواست کاربران و بارگذاريهای موفق رابطه وجود دارد و ميتوان با توجه به ميزان درخواستها بارگذاريها را پيش بينی کرد. افزايش ميزان درخواستها سبب کاهش دسترسی ها ميشود و آهنگ کاهش ميزان دسترسی ها با افزايش درخواستها بسيارکند ارزيابی ميشود. کاربران مجلات الکترونيکی الزويردرتهران به همه درخواستهای خود دسترسی ندارند. چشم اندازعملکرد سيستم دربرابرافزايش درخواستها نگران کننده است. درصورت استقبال کاربران ازمجلات الکترونيکی با افزايش تراکم درخواستها درساعات به خصوصی ازشبانه روزوضعيت دسترسی به مراتب نامطلوبترخواهدشد. بنابراين بهتراست که به تقويت شبکه های محلی و رفع نارسايی های آنان پرداخت. گفتنی است که ايشان ازلاگ فايلها برای تحليل ميزان استفاده ازمجلات الکترونيکی الزويراستفاده کرده اند.

من ع.م نيستم: باورکنيد

تشابه اسمی آقای علی مرادمند و ع.م يا همان منتقد معروف باعث شده که ايشان پيامی را با اين مضمون به گروه بدهند:

با عرض سلام خدمت اعضای محترم گروه
 
از آنجاییکه مدتی است  برای بعضی از دوستان این شبهه بوجود آمده است که نکنه بنده همان ع.م که خود را منتقد می نامد باشم. مدتی است ایمیل هایی دربافت می کنم در آنها از من سؤال می شود که آیا من همان ع.م هستم؟. برای اینکه این شک و شبه را اذهان دوستان از بین ببرم باید عرض کنم که هیچ شخص عا قلی اسم مستعاری شبیه اسم واقعی خود نمی سازد. کسی که می خواهد جوجه منتقد باشد، کسی می خواهد منتقدی بزدل باشد که جرإت ندارد خود را معرفی کند هیچوقت اسم مستعاری شبیه اسم واقعی خود نمی سازد. بنده نه علی مرادی هستم و نه علی مرادی را قبول دارم و نه کارهای او را تأیید می کنم. پس شک دوستان کاملاً بی مورد است. با تمام احترامی که به دوستانم قائلم ولی باید عرض کنم که این شک کاملاً خنده دار است.
 
علی مرادمند
دانشجوی کارشناسی ارشد
کتابداری اطلاع رسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز

قابل توجه نخبگان و لاغير

دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه براي سال تحصيلي 85-1384 در رشته هايي كه آزمون دوره دكتري آن برگزار مي گردد مازاد بر ظرفيت تعيين شده و با رعايت كامل شرايط اعلام شده دانشجو مي پذيرد. الف. شرايط عمومي پذيرش(داشتن حداقل يكي از شريط عمومي كافي است: 1. برگزيدگان آزمون سراسري كارشناسي ارشد در هر رشته آموزشي به عنوان دانشجوي ممتاز با ارائه معرفي نامه از سازمان سنجش كشور. 2. دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه شرايط ممتاز بودن را مطابق مواد(1)و (13) آئين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز،تا پايان دوره تحصيلي قبلي خود (كارشناسي) حفظ نموده باشند. 3. برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويان كشور(رتبه هاي اول تا سوم هر رشته) با ارائه معرفي نامه از سازمان سنجش آموزش كشور. 4. دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه حداقل دو مقاله در مجلات معتبر علمي – پژوهشي به چاپ رسانده باشند. تبصره (1) متقاضياني كه دانشجوي ممتاز بودن آنها منحصرا بر اساس بند "4" است بايد پذيرش قطعي براي چاپ حداقل دو مقاله علمي- پژوهشي ، در زمان دانشجويي صورت گرفته باشد. ب.شرايط اختصاصي پذيرش(داشتن تمام شرايط اختصاصي الزامي است): 1. متقاضي بايد در زمان شروع تحصيل در دوره دكترا،از مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شده باشد. 2. رشته مورد تقاضا براي تحصيل در دوره دكترا بايد با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي مرتبط باشد. 3. معدل كل دروس دوره كارشناسي ارشد متقاضي حداقل (17) بوده و پايان نامه وي با درجه عالي ارزشيابي شده باشد. 4. متقاضي بايد حداقل داراي يك مقاله چاپ شده و يك مقاله با پذيرش قطعي براي چاپ در مجلات معتبر علمي- پژوهشي باشد. 5. سن متقاضي حداكثر 30 سال باشد. ج. مدارك مورد نياز: 1. اصل آخرين مدرك تحصيلي و دو برگ تصويرآن. 2. اصل شناسنامه و دو نسخه تصوير از تمام صفحات آن. 3. اصل آخرين كارنامه تحصيلي و دو برگ تصوير آن. 4. گواهي دال بر دارا بودن شرايط يكي از بندهاي"الف-1"،"الف-2"يا"الف-3" از سازمان سنجش آموزش كشور. 5. يك جلد مجله معتبر علمي- پژوهشي كه مقاله متقاضي در آن به چاپ رسيده باشد و اصل گواهي پذيرش قطعي مقاله براي چاپ. 6. كارنامه آزمون سراسري كارشناسي و ريز نمرات دوره كارشناسي و تصوير آنها(حسب مورد) د. مهلت مراجعه،ارائه مدارك و تكميل فرم تقاضاي پذيرش: متقاضيان واجد شرايط بايد در مهلت مقرر(3/2/84 لغايت21/2/84)جهت تحويل مدارك لازم و تكميل نمودن فرم تقاضاي پذيرش،شخصا به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران واقع در خيابان انقلاب ، ابتداي خيابان فخر رازي، شماره 5 حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران ،طبقه چهارم مراجعه نمايند.بديهي است به مداركي كه از طريق پست يا اشخاص غير ذينفع و خارج از مهلت معين شده واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

يک خبربرای خطی ها

رئيس کتابخانه آيت الله مرعشی ازافتتاح دانشکده نسخ خطی خبرداد. وی که با رئيس کتابخانه ملی پکن ديدارميکرد اظهاراميدواری کرد ارتباطات ميان اين دوکتابخانه بيشترشود. منبع :جام جم

باغ کتاب

عمليات احداث نمايشگاه دايمي کتاب ايران با عنوان «باغ کتاب» ارديبهشت در تپه هاي عباس آباد تهران آغاز مي شود. طرح ايجاد اين مرکز در حالي از ارديبهشت وارد مرحله نخست مي شود که تغييرات تازه اي در آن ايجاد شده است.باغ کتاب در 40 هزار مترمربع در تپه هاي عباس آباد با سبک مناسب به منظور دسترسي آسان و مطلوب شهروندان به تازه هاي کتاب و نيازمندي هاي شان احداث مي شود. باغ کتاب - که پيش از اين قرار شده بود نمايشگاه دايمي کتاب باشد ، قرار است در 2 بخش نمايشگاهي و فروشگاهي احداث شود و غرفه هاي فروش کتاب آن در طول روز پاسخگوي مراجعه کنندگان خواهد بود. جام جم. شايد ازسال آينده نمايشگاه کتاب درباغ کتاب برگزارشود.

مقررات ويژه درنمايشگاه کتاب امسال

کميته ناشران داخلي نمايشگاه کتاب تهران از اجراي ضوابط و مقررات ويژه اي در بخش ناشران داخلي نمايشگاه خبر داد.
محمدجواد مرادي نيا گفت : کميته انضباطي ناشران داخلي نمايشگاه کتاب تهران مي کوشد با سالم سازي فرهنگي در هجدهمين نمايشگاه کتاب تهران ، فضايي ايجاد کند که مخاطبان بتوانند براحتي نيازهاي علمي و فرهنگي خود را تامين کنند.

ستاد اطلاع رساني نمايشگاه کتاب تهران نيز ساعات بازديد از نمايشگاه هجدهم کتاب تهران را از ساعت 10 تا 22 اعلام کرد. براساس اين گزارش ، به منظور ايجاد تسهيلات و رفاه حال بازيدکنندگان در زمان برپايي نمايشگاه ، اتوبوس ها و ميني بوس هايي ، نقل و انتقال بازديدکنندگان از ميادين اصلي شهر را به عهده خواهند داشت.جام جم

سايه بريدن ها

اول بدون سوگرفتگی يک خبررا عرض کنيم و آن اين است که سازمان بهزيستی کشور به نفرکتابدارمرد نيازمند است. برای کسب اطلاعات بيشتر به روزنامه ايران ۳۰فروردين مراجعه کنيد. مدرک لازم هم دارا بودن دانشنامه ليسانس کتابداری است. تا اينجای کاربه نظراشکالی نيست. اما جالب است بدانيد که زيرعنوان مدرک تحصيلی نوشته است: داوطلب بايد دارای مدرک ليسانس دريکی ازرشته های کتابداری-علوم کتابداری و اطلاع رسانی-برنامه ريزی کتابداری داشته باشد. شما که واردتروآگاه تريد بفرمائيد که اين سه رشته ازکجا آمده اند-آمدنشان بهرچه بوده و اصولا چه تفاوتی با هم دارند؟

کنفرانس جهانی هری پاتر

جالب است بدانيد كه اولين كنفرانس جهانى هرى پاتر هم در ماه ژوئيه با حضور 350 تن از اديبان و نويسندگان و اعضاى فرهنگستان‏هاى مختلف از سراسر جهان در انگليس برگزار مى‏شود. اين كنفرانس به مدت سه روز از 29 ژوئيه در دانشگاه ريدينگ يونيورسيتى لندن بر پا خواهد بود و طى آن ادباى حاضر در كنفرانس، به بحث و موشكافى دقيق متن، شخصيت‏ها و وقايع كتاب‏هاى هرى پاتر خواهند پرداخت. علت برپايى اين كنفرانس جهانى فروش بسيار بالاى كتاب‏هاى هرى‏پاتر و فيلم‏هايى است كه از اين شخصيت داستانى توليد شده است.  نه جى كى رولينگ و نه ناشر كتاب‏هاى هرى پاتر هيچ‏كدام از برپايى اين كنفرانس حمايت نكرد. کتاب هفته

مجمع عمومی انجمن کتابداران

طی اطلاعيه ای که آقای زين العابدينی ارسال کرده اند روز۱۲ ارديبهشت مجمع عمومی انجمن کتابداران ايران برگزارميشود.باسپاس ازايشان:

به همراه میزگرد چالشهای آموزش کتابداری و اطلاع­رسانی در ایران<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

(از سلسله میزگردهای چالشهای کتابداری و اطلاع­رسانی در ایران)

در ضمن بازدید از کتابخانه ملی از ساعت 15 تا 16 امکان­پذیر است.

 

زمان:دو شنبه، 12/2/1384-  از ساعت 16 لغايت 19

 

مكان: تهران -  بزرگراه حقانی بعد از ایستگاه میرداماد روبه روی بانک مرکزی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تالار اجتماعات دکتر یوسف شریعت­زاده

 

برای رفاه حال شرکت­کنندگان گرامی وسیله ایاب و ذهاب از محل ایستگاه مترو میرداماد به کتابخانه ملی وجود دارد.

 

/ 0 نظر / 64 بازدید