مخ سوت کشاان!

وقتی می بینید کاری را که مدتها برای تهیه کردنش، از خواب و خوراک خود زده اید، به سلامتی خود اهمیت نداده اید و سرانجام به شیوه ای رضایت بخش اجرایش کرده اید، در جاهای دیگری هم اجرا میشود خوشحال میشوید که چقدر این ایده اثربخش بود و چندین نفر در ازای آن، نام و نانی برای خود به هم زده اند. اما وقتی مقالاتشان را مرور میکنید و می بینید که عجب! خط به خط، کپی برداری از کار شماست بدون اینکه نامی از شما برده شود و شاید تنها تفاوت ممکن، جامعه پژوهش باشد سمت چپ مغز کمی دچار درد می شود و همه افکار منفی در ذهنتان تداعی میکند. اما همه اینها فقط یک واکنش است و شاید یک دقیقه هم طول نکشد.میتوانید سریع طرف را به سلابه بکشید و هر چی خواستید نثارش کنید! ولی این راهش نیست! بهترین کار این است که قضیه را فراموش کنید. چون دیگر کوزه ای هست که شکسته و آبی است که جاری شده. باید نشست، آرام شد و به ایده های جدیدتری فکر کرد. شاید آنها هم برای دیگران نام آور و نان آور شوند!

/ 0 نظر / 65 بازدید