یک روز پاییزی

جمعه گذشته به اتفاق دوستان ادکایی روزتعطیل آخر هفته را در پارک جمشیدیه سپری کردیم. جای دوستان خالی. هم سیاحت و استفاده از طبیعت بود و هم برگزاری جلسه ادکا برای بحث در مورد فعالیتهای آتی ادکا. بعد از بحثهای مربوط به همایش ادکا و کارهای دیگر ناهاری صرف شد و همگی پیاده عازم تجریش شدیم. بعد از جدا شدن از هم به مترو قلهک آمدیم. در انتظار آمدن مترو بودیم که ناگهان چهره ای آشنا دیدیم. خانم رهادوست.

همگی سوار مترو شدیم. در طول مسیر خانم رهادوست از متروهای مسکو می گفتند که چه عظمت و شکوهی دارد. مترو بخشی از زندگی مردم است. صدای موسیقی در آن گوش نواز است و در آن سکوت و خستگی و دلمردگی نیست. ایشان می گفتند که در متروهای اروپایی، خواندن کتاب یا روزنامه یک امر عادی تلقی می شود. نه کسی با تعجب به آنها خیره می شود و نه کسی که در مترو مطالعه می کند حس برتری نسبت به بقیه دارد، گویی به شق القمر مشغول است. این بحث شیرین با پیاده شدن استاد عزیز ناتمام ماند...

/ 0 نظر / 62 بازدید