این زندگی نامه های درس آموز

در روزهای نمایشگاه کتاب، از غرفه روزنامه اطلاعات، کتاب خاطرات دکتر شهیدی زاده به نام راه بی بازگشت را خریداری کرده بودم. برخی از صفحاتش را من میخوانم و برخی از صفحاتش را همسرم. ایشان امروز صبح در راه دانشگاه، قسمتهایی از آن کتاب را که دیروز مطالعه کرده بودند برایم خواندند. دکتر شهیدی زاده میگفت من چون زاده کویرم برای گیاهان کویری احترام خاصی قائلم. شاید ماهها بدون حتی یک قطره آب زندگی می کنند ولی خم به ابرو نمی آورند و برعکس محکم تر به زندگی خود ادامه میدهند و نمو می کنند. از این گیاهان کویری باید قناعت، صلابت و استقامت را آموخت...این یعنی درس آموختن از طبیعت. یعنی اینکه مانند توت فرنگی های گلخانه ای نباشیم که با اندکی تغییر در هوای گلخانه، پلاسیده می شوند..

کتاب زندگی نامه این نویسنده نامی ایران را حتماً مطالعه کنید و ببینید که چه سختی هایی کشیده تا رشد و نمو کرده و به عنوان یک نویسنده خوش قلم خود را معرفی کرده است. گاهی وقتها افرادی از نظر ما که کمتر مطالعه داریم گمنام به نظرمی رسند ولی وقتی زندگی نامه آنها را مطالعه می کنید می بینید با کمترین امکانات، چه افکار بلندی داشته اند و چه نسل بزرگی بوده اند.

/ 0 نظر / 83 بازدید