هوش آزمایی

دیروز سوالات آزمون مبانی کامپیوتر را در منزل پرینت گرفتم تا وقتی که برای برگزاری آزمون به پردیس دانشگاه رفتم معطلی تکثیر سوالات را نداشته باشم. با خیال آسوده صبح به دانشگاه رفتم و کمی از کارهای روزمره را انجام دادم و در نهایت به سوی شهرک اکباتان حرکت کردم. در راه درجه بنزین نشان داد که این سوخت، کفاف برگشت را نمیدهد. پمپ بنزین ولنجک توقف کردم تا عملیات سوخت رسانی انجام شود. در صف انتظار، با خود گفتم نگاهی مجدد به سوالات بیندازم. عجبا! حیرتا! این سوالات این مدلی شدند؟! چند تایی از سوالات، جوابشان را بولد و های لایت کرده بودم و از نظرم مخفی مانده بود. بعد از اینکه به دانشگاه رسیدم سریع به مسئول آموزش گفتم که اگر زحمتی نیست سوالات را تکثیر کنند و در مدت زمانی کمی، تکثیر و منگنه کردن سوالات انجام شد. در حین امتحان، دلیل تاخیر را به دانشجویان گفتم و اعتراف کردم که چه شد که مایه انبساط خاطر همه شد!

یاد خاطره یکی از اساتید عزیزم افتادم که میگفتند برای آزمون زبان، سوالات چهارگزینه ای را همراه با جواب در خودشان به دانشجویان داده بودم و نکته عجیب اینکه خیلی از آنها پاسخ صحیح را ندیده و  جواب غلط را زده بودند! یعنی یک هوش آزمایی بزرگ کتابدارانه!

/ 0 نظر / 92 بازدید