یک کلاس درس دو ساعته آرشیوی

از مدتها پیش طی صحبتهایی که با دوستان عزیز آقایان دکتر مطلبی و دکتر علیپور داشتیم مقرر شد برای کتابماه کلیات یک ویژه نامه آرشیو تهیه شود. این بود که به تکاپو برای برنامه ریزی این پرونده ویژه افتادیم. نقدکنندگان کتابها، نویسندگان و مترجمان مقالات و نیز اعضای نشست ویژه تعیین شدند تا اینکه دیروز نخستین گام جدی در این زمینه برداشته شد و نشست تخصصی در مورد حوزه آرشیو با حضور آقایان فراستی، عزیزی و ططری در طبقه چهارم سرای اهل قلم برگزار گردید. یک اجتماع جالب از سه مرکز آرشیوی دولتی، ملی و تخصصی. هر سه نفر از آرشیویستهای خبره بودند و الحق بحثهای خوبی هم مطرح شد. البته این عزیزان حرفهای بسیاری برای گفتن داشتند و این نشان از گسترده بودن و وسیع بودن حوزه آرشیو است.

نزدیک به دو ساعت و سی دقیقه از تفاوتها و شباهتهای سند و مدرک، شیوه های گردآوری منابع آرشیوی در این سه نوع مرکز آرشیوی، و اصول سازماندهی در آرشیو صحبت شد و هر یک از شرکت کنندگان، تجارب سازمانی خود را مطرح کردند که بسیار ناب بود. این نشست برای حقیر نگارنده این سطور، یک کلاس درس آرشیو بود و با جنبه های دیگری از آرشیو آشنا شدم. البته قرار بود آقای دکتر رضایی شریف آبادی عزیز و نیز خانم دکتر صمیعی هم در جلسه شرکت داشته باشند که به خاطر جلساتی که برایشان همزمان به وجود آمده بود نتوانستیم از اطلاعات این عزیزان بهره بگیریم. انشاله زمانی که این پرونده ویژه منتشر شد متن کامل این صبحتها رادر آنجا مطالعه خواهید نمود.

/ 0 نظر / 73 بازدید