ناشرين ايرانی

با اجازه همکاران گرامی در سايت نشر کتابدار:

نشر کتابدار
در اين سايت شما مي توانيد به فهرست انتشارات نشر کتابدار و فهرست مندرجات و صفحات مقدماتي کتابهاي نشر کتابدار دسترسي يابيد. همچنين مي توانيد به تمامي انتشارات در حوزه کتابداري و اطلاع رساني و حوزه نشر از تمامي ناشران کشور نيز مي توانيد دسترسي يابيد و به صورت الکترونيکي خريد نماييد. همچنين پايگاه اطلاعاتي کتابداري و اطلاع رساني، سايتهاي ضروري در حوزه کتابداري و اطلاع رساني، مجله الکترونيکي کتابدار، دوره هاي آموزشي کتابداري و اطلاع رساني نيز مي توانيد دسترسي پيدا کنيد.
http://www.ketabdar.org
نام شرکت :نشر کتابدار
استان :تهران
شهرستان: تهران
نشانی : تهران، ميدان فاطمي، ابتداي خيابان شهيد گمنام، خ. جهانمهر، کوچه چهارم غربي، پلاک ۳۳
پست الکترونيک :mohseni@ketabdar.org
021-8979561: تلفن
021-8979560: فاکس
مدير سايت :جميد محسني
معرفی ويژه :سايتي تخصصي مخصوص کتابداران و اطلاع رسانان کشور و دروازه ورود به سايتهاي مفيد کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاهها، انجمنها و مجامع علمي ملي و بين المللي


کانون نشر علوم
در اين سايت مي توانيد به كتب در زمينه علوم و بالاخص علوم انفورماتيك و كامپيوتر دسترسي داشته باشيد.
http://www.nashreoloom.comنشر کتابدار

/ 0 نظر / 91 بازدید