همراه با اساتيد(2)

exportImage.asp?s=cano&i=10632974&w=150&h=200
خب بي مقدمه به سراغ معرفي ديگرشخصيت شاخص بخشمان مي پردازيم. آقاي پرتو فوق ليسانسشان را دراين رشته ازهمينجا يعني شيراز گرفته اند.درضمن فوق ليسانس اقتصاد هم دارند. ايشان داراي متانت و وقار مخصوص كتابداران اصيل هستند. مدتي رياست كتابخانه دانشكده صنعت الكترونيك و نيز كتابخانه ميرزاي شيرازي را عهده داربوده اند. بسيار قانونمند مي باشند و نيز يك مغز متفكر در امور سياسي! (ما اهل قندك زدن نيستيم به خدا!) تاليفات بسياري داشته اند: كتاب ((كتابخانه هاي آينده)) و ((حفاظت و نگهداري مواد كتابخانه اي)) ازجمله تاليفات ايشان است. دروسي كه تدريسش به عهده ايشان است: مرجع لاتين و تخصصي، ساختمان و تجهيزات كتابخانه، حفاظت و نگهداري مواد كتابخانه اي،اقتصاد و مديريت است. ايشان كتابداران با حسن نيت، آفات كتابخانه اي، كرمهاي كتاب بسته زبان، سبكهاي مديريت، انواع نقشه هاي ساختمان كتابخانه اي و نظايري ازاين قبيل را به خوبي مي شناسند. آخ ببخشيد يادمان رفت، سازماندهي 3 و رده بندي كنگره هم برعهده ايشان است. تخصص و تجربه ايشان در شناسايي منابع مرجع زبانزد تمام نيمچه كتابدارها و متخصصان اطلاع رساني است. ايده هاي فراواني به بشر منتقل مي نمايند. علاقه ايشان به فعاليت دراين رشته و انگيزه اي كه دارند، سبب شده كه فرزند ايشان هم گام درراه پدر بنهد و رشته كتابداري و اطلاع رساني را برگزيند. ما يك بار افتخارداشتيم همراه ايشان به نمايشگاه كتاب تهران برويم. اگراشتباه نكنيم درسال 81بود.تازه يكي ازمشتري هاي ثابت نمايشگاه كتاب بخشمان هم هستند.يك چيز جالب! عطسه ايشان دربخش شهرت دارد! وقتي دراتاقشان عطسه مي زنند، آقاي احمدي سركلاس مي گويند خير است!! تازه علاقه چنداني به فوتبال ندارند.به هرحال ، هرسؤالي درزمينه تخصصي آقاي پرتو داريد ازايشان بپرسيد كه در هيچ جاي دنيا و هيچ زمان ديگري اين استادها نصيب آدم نمي شود. موفقيت روزافزون ايشان را ازخداوند خواهانيم و اگر چيزي ازقلم افتاده ازايشان عذرمي خواهيم.

undefined

/ 0 نظر / 69 بازدید