دوگانه آرشیوی

دومین همایش آرشیوی در سطح ملی، چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در ساختمان گنجینه اسناد برگزار شد. به نسبت سال گذشته، استقبال بیشتری از آن به عمل آمده بود و مقالات نیز از کیفیت بالاتری برخوردار بود. شرح کامل این گزارش در خبرگزاری لیزنا آمده است. چیزی که امسال هم مشهود بود، اختلاف سلیقه و نظری بود که بین کتابداران و تاریخی ها بود. ما کتابداران، به دلایل مربوط به ساماندهی و اشاعه اطلاعات، آرشیو را متعلق به خودمان می دانیم و تاریخی ها هم اصلا این را قبول ندارند و به طزز عجیبی آرشیو را تحت سیطره خود می دانند و بسیار بر این امر تاکید میورزند به گونه ای که یکی از ارائه دهندگان با شور و هیجان خاصی که مقاله اش را ارائه می داد این نکته را مطرح کرد. البته سال گذشته هم چنین بحثهایی پیش آمد. اما دکتر رضایی شریف آبادی در سخنرانی خود چند جمله ای بیان کرد که قابل تامل بود:

((که آرشیو نه کتابداری است و نه تاریخ و نه سندپژوهی و نه علوم اداری و نه هیچ علم دیگری، آرشیو، آرشیو است. همه منابع را نیاز دارد تا از سندی که امروز تولید می شود، چندین سال دیگر بهره برداری کند. سند امروز، به شکلهای دیگری است. همیشه این اسناد کاغذی در اختیار ما نیستند. آرشیویستها دغدغه چگونگی دسترسی به اسناد امروزی را برای نسلهای آینده دارند.)) دکتر رضایی شریف آبادی ابراز امیدواری کرد که همبستگی آرشیویستها در حد یک عکس یادگاری نباشد...

از دیگر نقاط برجسته همایش، انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش اول آرشیو برای همه بود که به ارائه دهندگان مقالات داده می شد. این کتاب دارای دو جلد هست که فعلا جلد اول آن منتشر شده است. به نظر میرسد که با برگزاری چنین همایشها و نشستهایی مقوله آرشیو هم جای خود را باز می کند و از حالت نسیان زده قبلی در حال خروج است و به احتمال بسیار فراوان تا چند سال آتی، واقعاً دانش آموخته ای در حوزه آرشیو داشته باشیم.

/ 0 نظر / 82 بازدید