گوگل: قدغن

غیر قابل باور بود... گوگل؟ فیلترشده؟! برای چی؟ پس تکلیف ما چی می شود؟ هردم از این باغ بری می رسد! جالب اینجاست که دبیر شورای عالی اطلاع رسانی هم این خبر را تایید کرده و نگفته اند کی بود کی بود من نبودم! این اندیشه که باید یک موتور کاوش که جماعت دانشجو و استاد از آن استفاده می کنند فیلتر بشود به ذهن اشکال دار(بخوانید تهی) چه کسی رسیده جای سئوال دارد...ظاهرا هرروز باید با این تفریحات سالم تنمان بلرزد و کمی سرگرم شویم!

/ 0 نظر / 61 بازدید