جازه ترويج علم و تاسيس انجمن کتابداران شاخه ...

((دكتر حري و آقاي آذرنگ از برندگان جايزه هفتمين دوره ترويج علم در ايران هستند. اين رخداد براي حرفه كتابداري بسيار مبارك است و موجب ارتقاي منزلت حرفه ما در كشور مي شود. اميد است اين رخداد باز هم اتفاق بيافتد و ديگران آبروي اين حرفه را بالاتر ببند))... به نقل ازدکتر فتاحی.

آزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دراهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز از بين داوطلبان واجد شرايط زير جهت دوره هاي دكتري در رشته هاي: فيزيك (گرايشهاي بنيادي و حالت جامد ) ، شيمي (گرايشهاي تجزيه ، معدني و آلي)، رياضي (گرايشهاي جبر و توپولوژي ) ، آمار ، زبان و ادبيات فارسي، روانشناسي ، كتابداري و اطلاع رساني ، علوم و مهندسي آبياري (گرايشهاي آبياري و زهكشي، هيدرولوژي و سازه هاي آبي) حشره شناسي كشاورزي و زراعت (گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي) ، به شرح مندرج در جداول پيوست ،از طريق آزمون ورودي دانشجو مي پذيرد.

لبخند گوگل

اين کتابداران هر هفته عوض مى شوند و شما بايد به طور مداوم وقت خود را صرف شناسايى رفتار اين کتابداران نماييد به اين اميد که کتاب شما را توصيه کنند. آيا شما وقت اين کار را داريد؟

راه حل منطقى همواره اين است که شما زبان مشترکى با اين کتابداران بيابيد تا بهتر يکديگر را تفهيم نماييد. در اين کتابخانه تنها کتاب شما وجود ندارد بلکه هزاران کتاب ديگر با همان موضوع کتاب شما نيز وجود دارند. مولفان اين کتابها هم در جستجوى زبانى مشترک با کتابداران هستند، آنها هم مى خواهند کتابشان خوانده شود. چه بايد کرد؟ متن کامل...

هفته پژوهش ازديدگاه بی بی سی

عمده‌ترين نياز محقق امکان کار است که اگر ما به او ندهيم او اينجا نمی‌ماند. بهترين ماشين، بهترين خانه خوب است اما محقق در درجه اول محيط کار خوب می‌خواهد.

اکثر اين صاحبنظران عقيده دارند هنوز عزم ملی برای پژوهش در کشور وجود ندارد و تحقيق و پژوهش جدی گرفته نمی شود که نمونه آن سهم تحقيقات در بودجه سالانه است. رضا منصوری معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری گفته است: "در کشور اعتقاد به پژوهش ضعيف است در سطوح عالی کشور از مجلس گرفته تا دولت. وقتی درباره تحقيقات تصميمی گرفته شود پايدار نيست. امروز يک تصميم، فردا تصميمی ديگر." متن کامل...

چرا کتابداران بداخلاقند؟

اين سوالی است که هرروزافراد به شکلهای گوناگون ازما میپرسندکه چرا کتابداران بداخلاقند و ما مراجعان را ازکتابخانه فراری ميدهند؟ عده ای ميگويند که کتابداران خيلی مقرراتی هستند و اصلا انعطاف به خرج نميدهند. عده ای آنهارا خشک و بی روح ارزيابی ميکنند. عده ای تصورميکنند که آنها فقيرند و به همين دليل حاضرنيستند که کوچکترين کمکی به مراجعان بکنند و هميشه بدخلقی ميکنند. برخی کتابداران را نگهبانان بی احساس توصيف ميکنند و.. برخی ديگر... راستی آيا واقعا کتابداران بداخلاقند؟ فکرنميکنيم همه کتابداران! شما چطور؟

شيوه های استناددادن

-گروههای خبری: برای استناد دادن به پيامهای گروههای خبری بايد اطلاعات زيررا وارد کنيد: نام فرستنده-موضوع مطلب درون گيومه- ذکرعبارت ارسال پيوسته-تاريخ ارسال پيام- تاريخ دسترسی به پيام-نام گروه خبری درون علامت کوچکتر وبزرگتر به همراه کلمه خبر که همواره ثابت نوشته ميشود. به مثال زيرتوجه فرمائيد:

Kaipiainen, Petri. "Re: Did Everest see Everest?" Online posting. 4 May 1999. 2 June 1999 <?xml:namespace prefix = news />.

 شماره جديد نشريه اطلاع شناسی منتشرشده است. دراين شماره راجع به هوش مصنوعی مطالب متنوعی خواهيدخواند.

-ظاهرا عزرائيل ول کن کتابداران نيست. اين بار فرشته مرگ سراغ پدر آقای نقشينه و برادر دکتر مهراد رفته است. به اين دو عزيز گرامی تسليت عرض ميکنيم.

انجمن کتابداران شاخه فارس

کتابداران کم کم دارند درتمام استانها برای خودشان شعبه ميزنند و روی پای خود می ايستند. شنيده ها ميگويند که جلسه انجمن کتابداران شاخه فارس برگزارشده است. هنوز ازچندوچون اين جلسه اطلاعاتی کسب نکرده ايم. به محض دريافت اطلاعات بيشتر شمارا درجريان خواهيم گذاشت. باتشکرازآقای ع.ح

/ 0 نظر / 62 بازدید