Case Study

امروز صبح که به همراه خانم پاکدامن از منزل خارج می شدیم، گربه ای نیمه بچه را دیدیم- چون ظاهراً حیوانات چیزی به اسم نوجوان ندارند، و این گربه هم چیزی بین بچه و جانور بالغ بود، نیمه بچه را رویش گذاشتیم- که در قسمت عقب یک وانت بار نشسته بود و خیره خیره ما را نگاه میکرد. انگار منتظر غذا بود. یادمان آمد همان بچه گربه ای است که داشت از گرسنگی می مرد و چند ماهی تیمارداری اش کردیم تا جانی بگیرد و همین کار دستمان داده بود! همسایه ها شاکی بودند که چرا گربه وارد حیاط می شود و خلاصه این جور داستانها! این گربه از همان دوران طفولیت چشم چپش آسیب دیده بود. یعنی آن چشم، نیمه باز بود. حالا یا مادرزادی بود یا در درگیری با گربه های شرور اینطور شده بود. خلاصه صبح داشتیم سر این قضیه صحبت میکردیم که چرا گاهی اینطور میشوند؟ نتیجه فرضی بحثمان این بود که احتمالاً دلیل ژنتیکی دارد. بعد خاطرم آمد که پنج شش سال پیش در کتابخانه مرکزینامه ای به طور اتفاقی روی میز بخش پایان نامه ها به چشمم خورد که موضوعش نارسایی کلیوی گربه ها بود! محقق، روی گربه های شهر، مطالعه کرده بود و فهمیده بود که به دلیل مصرف آب غیر بهداشتی و تغذیه نامناسب و عوامل دیگر، گربه ها دارای مشکلات کلیوی هستند.

بعد صحبتمان به این سمت کشیده شد که چقدر جالب است که برخی رشته ها نظیر حشره شناسی و دامپزشکی، جامعه تحقیقشان را از هرجا خواستند میتوانند پیدا کنند! فقط کافیست قرار باشد جامعه تحقیقشان پرندگان باشد. یک روز وقت بگذارند نمونه های کثیری از قمری ها و گنجشکها یا جوجه ها را میتوانند از هرجا خواستند جمع کنند. یا اینکه در کوچه ای به کمین گربه ها بنشینند و به عنوان مطالعه موردی، چند تا گربه داخل گونی بیندازند تا سر فرصت به پژوهش بپردازند.یا اینکه در کوه و کمر به شکار پروانه ها و اقسام حشرات بروند. هم لذت بخش است و هم تحقیقشان را انجام میدهند. نگران اینکه الان چه موضوعی برای پایان نامه بردارند نیستند! نیازی ندارند که پرسشنامه تهیه و توزیع کنند و گاهی منت پاسخگویانی را بکشند که تازه معلوم نیست جوابهایشان کذب باشد یا صادقانه! صحبت ما با آمدن سرویس نیمه کاره ماند ولی سوژه ای برای امروز وبلاگ ما جور شد!

/ 0 نظر / 73 بازدید